Zasaditev 1001 sadike na mednarodni dan gozdov

21. marca, 2017

Danes, na mednarodni dan gozdov, so se v Zbiljskem gaju pri Medvodah zbrali vsi prostovoljci, ki so želeli sodelovati v Žitovi družbeno odgovorni kampanji in zasaditi svoje sadike. Kupci čajev 1001 CVET so v zadnjem mesecu poslali več kot 60.000 praznih škatlic. Od vsake prejete škatlice čajev so v Žitu namenili 5 centov za nakup sadik gozdnega drevja. V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije so danes simbolično posadili 1001 sadiko.

Pogozdili skoraj hektar gozda

Več kot 50 prostovoljcev, potrošnikov, ki so se prijavili v kampanji, Žitovih in Podravkinih zaposlenih ter sodelavcev Zavoda za gozdove, je danes pogozdilo skoraj hektar gozda. Med vsemi danes posajenimi sadikami je bilo največ bukve, nekaj gorskega javorja, smreke, hrasta in gozdne češnje. Površine gozda, kjer je potrebna njegova obnova zaradi žledoloma so se v letih 2015 in 2016 zaradi napada smrekovega lubadarja dodatno povečale. Podoben trend gozdarji pričakujejo tudi v naslednjih letih. Zato je vsak pogozden hektar še kako pomemben.

Navodila pred začetkom sajenja

Obnova poškodovanih gozdov po žledolomu

»Z zbranimi sredstvi za 10.000 sadik bomo uspeli s pomočjo blagovne znamke 1001 CVET pogozditi do 4 hektare poškodovanega gozda in glede na to, da bomo morali zaradi posledic žledoloma in napada podlubnikov obnoviti skoraj 20.000 ha gozda, od tega približno 2000 ha s saditvijo sadik, je vsaka taka kampanja za nas več kot dobrodošla,« je poudaril Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove.

(Visited 14 times, 1 visits today)