Zaključen projekt Trajnostna mobilnost v praksi

30. januar, 2017

Sredi januarja se je zaključil projekt Trajnostna mobilnost v praksi, ki ga je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Partnerji CIPRA Slovenija, društvo Focus in Inštitut za politike prostora, so različnim ciljnim skupinam (občine, šole, mediji, nevladne organizacije, strokovnjaki, odločevalci, širša javnost) prikazali, da ukrepi trajnostne mobilnosti niso le puhlice. Mnogi se namreč že izvajajo tudi v naši bližini. Z le malo prilagoditvami in nekaj dobre volje jih lahko prenesemo v mesta in vasi, kjer podobnih ukrepov še ne poznajo.

Udeleženci tematskih seminarjev že načrtujejo prenos praks v svoje okolje

V okviru projekta so bili izvedeni tematski seminarji: dva za učitelje, en za vodilne kadre v osnovnih šolah in dva za predstavnike občin. Seminarjev se je skupno udeležilo okoli 100 udeležencev. Izmed vseh udeležencev, so 20 izbranih popeljali na obisk italijanskega mesta Bolzano na Južnem Tirolskem, kjer so si ogledali primere dobrih praks na področju prometa. Udeleženci so bili navdušeni in že načrtujejo prenos praks v svoj prostor.

Nastal je tudi kratek dokumentarni film o ekskurziji, ki je namenjen vsem, ki potrebujejo dodaten navdih za vzpostavitev trajnostne mobilnosti.

Projektni partnerji so pripravili tudi zbornik Trajnostna mobilnost v praksi, kjer so dobre prakse, ki že obstajajo, podrobno opisane.

Nacionalna konferenca za zaključek projekta

Projekt se je zaključil z nacionalno konferenco »Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje«. Konference se je udeležilo več kot 80 akterjev s področja urejanja prometa. Udeleženci so izmenjali izkušnje in spoznali obstoječe dobre prakse iz Slovenije. Skupaj so pripravili tudi priporočila za odločevalce.

Promocija projekta je potekala tudi preko številnih že uveljavljenih dogodkov partnerskih organizacij, med drugim Kolesarski zajtrk, urbani sprehodi Jane’s Walk, in Alpski dnevi.

Nadaljevanje projekta v šolah

Nadaljevanje projekta zagotavlja nov projekt »Trajnostna mobilnost v šoli«, ki se bo osredotočil na prometno problematiko v izbranih šolskih okoliših in na povezovanje ukrepov in programov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v šolah.

 

vir: MOP

(Visited 3 times, 1 visits today)