Zakaj bi morali vsi saditi sončnice?

28. oktobra, 2018

Na nedavnem posvetu Čebelarske zveze Slovenije ‘Kar sejemo, to žanjemo’ so govorili o pomenu sajenja sončnic.

Državna sekretarka je izpostavila pomen sončnic kot medonosnih rastlin, ki na slovenska polja vnašajo pestrost med kmetijske kulture. Poudarila je, da slovensko kmetijstvo ni usmerjeno v industrijsko pridelavo, kjer bi zasledovali cilj čim večje pridelave, ampak sta na prvem mestu varnost in kakovost, k čemur prispeva tudi vedno večje sajenje sončnic. V nadaljevanju je zbranim predstavila ukrepe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki spodbujajo kmete k sajenju sončnic.

Za zmanjšanje ogroženosti čebel

Projekt ‘Kar sejemo, to žanjemo’ je povezan s Svetovnim dnevom čebel, preko katerega si Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prizadeva za ohranjanje opraševalcev in spodbujanje ukrepov za zaščito opraševalcev, med katere spada tudi prizadevanje za sajenje medonosnih rastlin, kot je sončnica.

Ministrstvo je maja 2018 sprejelo tudi nacionalni Program ukrepov za zmanjšanje ogroženosti čebel in ostalih opraševalcev s ciljem, da se vzpostavi in ohrani številčno primerne populacije medonosnih čebel ter ohrani številčnost in pestrost populacij divjih opraševalcev. Med ukrepi v programu so med drugimi zasaditev javnih površin z avtohtonimi medonosnimi rastlinami ter ozaveščanje o medonosnih rastlinah in njihovem pomenu.

Vir: MKGP

(Visited 32 times, 1 visits today)