Vzpostavljen sistem za napovedovanje poplav na reki Savi

20. februarja, 2017
Sistem bo zajemal celotno porečje Save, tudi Trbojsko jezero. Foto: Kristijan Horvat

V okviru projekta Savske komisije je bil na Agenciji za okolje (ARSO) vzpostavljen sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami na reki Savi.

Napovedovaje poplav na celotnem porečju Save

Sistem je bil vzpostavljen na obstoječi infrastrukturi, pri pripravi in izvedbi pa je sodelovalo pet držav, poleg Slovenije še hidrometeorološki zavodi iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Napovedovanje poplav zajema celotno porečje Save vse do izliva v Donavo.

Začetki v letu 2014

Finančna podpora za vzpostavitev sistema je bila zagotovljena po katastrofalnih poplavah maja 2014, sredstva pa je zagotovila Svetovna banka. Sistem na enem mestu omogoča celovit pregled razmer in različnih hidroloških napovedi znotraj porečja in tako služi kot podpora pri odločanju v izrednih razmerah.

Vir: ARSO

(Visited 9 times, 1 visits today)