Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov lani za 11 % višja kot v 2016

26. februar, 2018

V 2017 je bilo odkupljenih za 518,7 milijona EUR kmetijskih pridelkov, to je za 11 % več od vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov v 2016, so sporočili iz Statističnega urada RS ta konec tedna.

Najbolj se je povišala vrednost žit

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila, kot navaja SURS, v letu 2017 za več kot 27 % višja kot v letu 2016 (znašala je 54,3 milijona evrov). Vrednost odkupljenih žit je bila višja za 39 % (višja je bila predvsem zaradi večje količine odkupljene pšenice in ječmena ter zaradi višje cene pšenice in koruze v zrnju). Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin je bila višja za skoraj 9 % (odkupljene je bilo več soje, hmelja in buč za olje; po desetih letih je bila v tem letu ponovno odkupljena tudi sladkorna pesa). Višja kot leto prej je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic in krompirja.

Najbolj padla vrednost sadja – zaradi manjših količin

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo pa je bila v letu 2017 za 4 % nižja kot v letu 2016 (znašala je 46,8 milijona evrov). Vrednost odkupljenega sadja je bila nižja za več kot 46 %. Povprečne cene odkupljenih jabolk, hrušk, breskev in jagod so bile sicer višje kot leto prej, količina teh pridelkov pa je bila občutno manjša. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila za 1 % višja, vrednost odkupljenega grozdja za predelavo in sadik pa približno za četrtino.

Vrednost odkupljenega mleka višja, perutnine nižja

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je bila v letu 2017 za več kot 11 % višja kot v letu 2016 (znašala je 413,3 milijona EUR). Najbolj se je zvišala vrednost odkupljenega mleka (za 21 %), in to v glavnem zaradi višje povprečne cene mleka; količina odkupljenega mleka je bila namreč večja za manj kot 1 %. Vrednost odkupljene živine je bila višja za skoraj 12 % (večja kot leto prej je bila količina odkupljenega goveda, v povprečju višje pa so bile tudi cene živine). Višja kot leto prej je bila tudi vrednost odkupljenih jajc, medu in kož. Vrednost odkupljene perutnine je bila nižja za skoraj 5 %.

Vir: SURS

(Visited 3 times, 1 visits today)