Vodstvo UVHVVR danes pojasnilo podrobnosti o posebnem nadzoru nad aditivi v mesnih pripravkih

15. oktobra, 2019

Dr. Janez Posedi, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak sta danes dopoldne podala izjavo za javnost v zvezi z načinom obveščanja javnosti glede morebitnega ogrožanja zdravja potrošnikov.

V zadnjih dneh se namreč v javnosti pojavljajo informacije, vezane na Poročilo o izvajanju posebnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nad uporabo aditivov v proizvodnji / pripravi mesnih pripravkov. Poročilo je s sporočilom za javnost MKGP posredoval javnosti 9. 10. 2019, informacije, ki se pojavljajo v zadnjih dneh, pa ne odražajo dejanskega stanja.

Na izjavi za medije je bilo posebej izpostavljeno, da je UVHVVR pri obveščanju potrošnikov neodvisna in samostojna, še posebej v zvezi z nevarnimi živili in krmo, ki  bi lahko predstavljala tveganje za zdravje  potrošnikov ali ga ogrozila posredno preko krme. “Zato je Republika Slovenija, kot vse ostale države članice EU, vključena v sistem hitrega obveščanja v zvezi z nevarnimi živili in krmo (angl. RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed). Ta sistem je zasnovan na 24-urnem delovanju 365 dni na leto. Kadar obstaja možnost, da nevarno živilo, ki se nahaja v prometu, doseže potrošnika, se o tem nemudoma sproži obveščanje v tem sistemu.”

Pojasnjeno je bilo tudi, da ko je bila UVHVVR seznanjena z rezultati vzorčenja mesnih pripravkov z dne 6. 6. 2019 ni obveščala potrošnikov, saj živila po prejetju rezultatov analize ni bilo več na trgu in da UVHVVR tudi s strani zdravstvene stroke ni prejel informacij o morebitnih zdravstvenih težavah.

UVHVVR je o rezultatih posebnega nadzora nad nosilci živilske dejavnosti in o rezultatih dodatnega vzorčenja obvestila potrošnike v Poročilu o izvajanju posebnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nad uporabo aditivov v proizvodnji / pripravi mesnih pripravkov.

Vir: gov.si

(Visited 130 times, 1 visits today)