Varuhinja človekovih pravic lani obravnavala največ pobud za okolje do zdaj

27. julij, 2016

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, se je s svojimi sodelavkami 14. julija sestala z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. Uvodoma je povedala, da je bilo v letu 2015 do sedaj največje število (178) obravnavanih pobud s področja okolja in prostora. Delež utemeljenih pobud pa je skoraj 20-odstoten.

Največkrat so pobudniki v letu 2015 izražali nestrinjanje z umeščanjem posegov v prostor, velikokrat so imeli pripombe zoper sodelovanje javnosti v postopkih okoljskega in prostorskega odločanja.

Pozornost so, kot pravijo, posvetili predvsem pregledu aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor za izboljšanje stanja okolja, zlasti v Mežiški dolini, Celjski kotlini in Zasavju. Varuhinja je vztrajala, da je nujno treba nadaljevati s sanacijo degradiranih okolij: “Da je to nujno, nas zlasti opozarjajo meritve vsebnosti svinca v krvi otrok.” Kljub izboljševanju stanja, Varuh opozarja na nesprejemljivost zdravju škodljivih vplivov, zlasti do nekaterih skupin prebivalcev (otroci, bolniki, starejši..).
Pozornost so namenili tudi vprašanjem nujnosti sodelovanja z nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami pri reševanju posamičnih okoljskih problemov kakor tudi pri oblikovanju in sprejemanju sistemskih ukrepov.

Onesnažen zrak

Še vedno smo soočeni z škodljivim vplivom MP10 delcev. Industrija, kurišča gospodinjstev, promet in drugo povzročajo hudo onesnaženje zraka in našega okolja. Posebej kritični so prašni delci (PM10 in manjši), najbolj izpostavljena pa so mestna središča. Sprejeti so vsi odloki o načrtu za kakovost zraka, lani je vlada pripravila in sprejela podrobne programe ukrepov iz teh odlokov v edmih območjih (Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj, Novo mesto, Zasavje), a kljub temu še vedno dihamo zelo slab zrak, kar  lahko prizadene zdravje ljudi. Ministrica je izpostavila tudi pozitivne ukrepe Ljubljane in drugih mest, ki vlagajo v razvoj javnega prometa in druge ukrepe, ki dolgoročno pomenijo dvig kakovosti zraka.

Stanovanjska problematika, delo gradbene inšpekcije in – neprijetne vonjave

Pozornost so posvetili tudi vprašanjem s področja stanovanjske problematike, nadzoru nad delom upravnikov, vzpostavitve vzvodov za učinkovito ukrepanje pri upravljanju večstanovanjskih stavb in delu stanovanjske inšpekcije, varuhinja pa je ponovno opozorila tudi na problematiko preglednosti in učinkovitosti sistema prioritet gradbene inšpekcije.

Glede predpisa o vonjavah, je, kot pravijo na spletni strani Varuha, ministrica vztrajala, da predpisa o vonjavah ne potrebujemo, ker bi z doslednim izvajanjem že sprejetih pravil in upoštevanjem pravil pri prostorskem načrtovanju te težave obvladovali brez dodatnih predpisov in dodala, da se da mnogo storiti tudi s komunikacijo med vsemi, ki povzročajo smrad ali ga morajo vsakodnevno prenašati.

(Visited 5 times, 1 visits today)