Vaja: Reševanje ponesrečencev v globinah kraškega podzemlja

15. september, 2017
Foto: Marmor Sežana

Danes ob 12. uri bodo v kamnolomu Lipica I preverili pripravljenost rudarskih reševalnih ekip iz vse Slovenije.

Scenarij: potres, nesreča, goreče vozilo …

»Več kot 50 metrov globoko, v podzemni galeriji kraškega kamnoloma je prišlo do nevarne nesreče. Povzročil jo je močan potres v neposredni bližini, zaradi katerega je izpadlo več klinov na različnih mestih v podzemnem in površinskem delu kamnoloma Lipica I. Pri tem je bilo huje poškodovanih več delavcev, razmere pa otežuje goreče vozilo, ki onemogoča dostop v kamnolom. Dim je zašel tudi v podzemne dele kamnoloma, obenem pa je v severozahodnem delu kamnoloma na polici obtičal poškodovan vzdrževalec. Dostop na polico je zaradi potresa onemogočen, zato bo potrebno posredovanje ekipe, usposobljene za reševanje z višin.«

Tako se začenja scenarij Rudarske reševalne vaje, ki jo za vse izvajalce rudarske dejavnosti v Sloveniji prireja družba Marmor, Sežana d.d. v kamnolomu Lipica I. Reševalna vaja nacionalnega pomena bo potekala v sklopu 42. Srečanja rudarskih reševalnih enot Slovenije SRRES 2017.

V vaji bodo sodelovale reševalne ekipe Premogovnika Velenje, Rudnika Trbovlje-Hrastnik, Petrol Geoterm-a in Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, skupaj z Regijskim centrom za obveščanje Postojna, zdravstvenimi in reševalnimi službami, gasilci, jamarskimi reševalci, civilno zaščito in republiško rudarsko inšpekcijo.

Vir: Marmor Sežana

(Visited 4 times, 1 visits today)