V ZDA na prosto spuščajo komarje – pri nas o tem niti ne razmišljamo!

28. julij, 2017

Kot poročajo številni mediji, je ameriško podjetje bioznanost Verily v drugi polovici julija v ZDA začelo na prosto spuščati komarje, okuženih z bakterijo, ki naj bi iztrebila komarje vrste Aedes aegypti. Kot nam je zaupal  dr. Tomi Trilar, vodja Kustodiata za nevretenčarje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, pri nas tega ne počnemo.

 

mosquito-2246135_960_720

»Metoda steriliziranja komarjih samcev in izpuščanja v naravo je stara najmanj toliko kot denimo DDT. Vendar pa so sprva samce sterilizirali mehansko in je bilo to zamudno, natančno in pošastno drago ročno početje. Danes jih sterilizirajo s kemikalijami ali z obsevanjem in se je zato zelo pocenilo. Proti temu načinu zmanjševanja velikosti populacije nadležnih ali človeškemu zdravju nevarnih žuželk nimam večjih pomislekov,« nam še zaupa Trilar.

V ZDA nameravajo na prosto spustiti okoli milijon komarjev, z namenom povsem iztrebiti populacijo komarjev. Samce komarjev so tako okužili z bakterijo wolbachie, ki ni škodljiva za človeka. Okuženi samci se nato parijo s samicami, ki se okužijo z bakterijo; ta bakterija pa onemogoči, da bi se iz jajčec razvili novi komarji.

mosquitoes-800844_960_720

 

»Ta konkretna vrsta wolbachie po trenutnem vedenju verjetno res ni škodljiva za človeka. Obenem pa je niso preizkusili na čisto vseh žuželkah. Kaj se bo zgodilo, če bo pri neki za človeka popolnoma nepomembni vrsti žuželke povzročila mutacijo, zaradi katere bo žuželka postala npr. gigantska ali pa npr. megaškodljivec na žitu? S čim se bomo potem borili proti njej ? Za tak nekritičen vnos tujerodnega organizma v prosto naravo kot celotna človeška civilizacija enostavno nimamo zadosti znanja in takim poskusom nisem naklonjen,« še zaključi Trilar.

Kristina Žnidar

(Visited 6 times, 1 visits today)