V Sodražici obujajo stare življenjske umetnosti

21. junija, 2016

V zadnjih desetletjih se je v naši družbi zelo spremenilo. Ljudje se preživljamo z bistveno drugimi viri in načini dohodkov, kot so se pred nekaj desetletji in stoletji. Generacija, ki je sedaj v polni aktivnosti, ne ve več, kako so se preživljali njihovi stari starši. Naslednja generacija verjetno ne bo vedela niti tega, kako so njihovi starši in generacije pred njimi kmetovale. Pa je bil to pomemben vir za obstoj družine. Ohraniti vsaj nekaj teh načinov življenja je že umetnost. Kaj šele, da bi zavestno negovali stare navade, jih beležili in prenašali s pripovedjo na mlade ljudi.

Srečevanja ljudi na sejmih in shodih so bili nekoč nujno potrebni za tedanje življenje. Sol se je prodajala že pred Habsburžani v Cerknici. Tak tržni dan se je razvil tudi v Sodražici, ki je bila pod ribniško župnijo. Začeli so jo nazivati s trgom, čeprav trških pravic ni nikoli imela. Ker takrat še ni bilo trgovin, so se prebivalci lahko oskrbovali le na sejmih in shodih, kamor so pripeljali življenjske potrebščine. Sodražici je, na željo prebivalcev, cesar Ferdinand 1837 dovolil tri letne živinske sejme, in sicer: na ponedeljek pred sv. Gregorjem (12. marca), na dan sv. Magdalene, farne zavetnice, (22. julija) in 15. oktobra.

Sodražani ohranjajo tradicijo še danes

Tržni dan, ki bo letošnje leto potekal od 24. do 26. junija v Sodražici, sodi v sklop »dnevov dediščine«, ki imajo v prvi vrsti namen seznanjati oz. izobraževati domačo in tujo javnost z raznolikimi sestavinami kulturne, posredno pa tudi naravne dediščine na območju Sodražice ter s tem povečati njeno razpoznavnost. Prireditev »Tržni dan v Sodražici« predstavlja podporo promocijskim in tržnim aktivnostim k projektu “Po poteh dediščine“, h kateremu je Občina Sodražica pred nekaj leti pristopila s skupaj še
štirinajstimi občinam, ki se razprostirajo od Idrijce do Kolpe.

S prireditvijo ne želijo zgolj prikazati del kulturne dediščine oz. dogajanja, ki je značilna za ta kraj, pač pa vzdramiti motive za razmisleke o novih oblikah ustvarjalnosti, ki jih na tem prostoru še kako primanjkuje. Prireditev se dogaja na širšem območju trga v Sodražici, prvo nedeljo v juliju in predstavlja osrednjo turistično prireditev v občini. Svoje korenine išče v nekdanjih tedenskih semanjih dnevih, ki so Sodražanom pomenili možnost pridobitve življenjsko potrebnih dobrin.

Etnološko-kulturni del prireditve Tržni dan je, kot vsako leto, vpet v dogajanje »Psoglavskih dnevov«. Poleg vseh zanimivih obrti se obeta tudi bogata in pestra kulinarična ponudba. Ta bo še posebej prisotna na stojnici Šedržank, ki se bo šibila pod težo dobrot pridnih gospodinj – peciva, potice, rolade in piškoti ter doma narejenih žganih pijačah. Med drugim boste lahko preizkusili tudi tradicionalno »šedrško trojko«. Čaka vas obilo zabave, druženja in športnih aktivnosti.

Med lanskoletnimi tržnimi dnevi je bilo med obiskovalci moč opaziti tudi predsednika Boruta Pahorja.

(Visited 12 times, 1 visits today)