V soboto začne veljati nov pravilnik o rabi fitofarmacevtskih sredstev

3. maja, 2018
Foto: MOP

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je na podlagi usmeritev Vlade RS predpisal spremembe in dopolnitve dveh pravilnikov s področja FFS. Z enim se omejuje uporaba herbicidov na javnih površinah, z drugim pa se določajo novi pogoji za opravljanje prometa s FFS.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pravilni uporabi, s katerim se omejuje uporaba herbicidov na javnih površinah, vključno z golf igrišči in športnimi igrišči ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste in železnice, začne veljati 5. maja 2018, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2019, razen za ceste in železnice, za katere se začne uporabljati 1. aprila 2021. “Obdobje do začetka uporabe predpisa je prehodno obdobje 18 mesecev za prilagoditev deležnikov novim razmeram glede uporabe FFS na javnih površinah in 3 leta na cestah in železnicah,” pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje in prostor.

V zadnjih letih pretirana kemizacija kmetijstva

Spomnimo: Vlada RS je novembra lani sprejela sklep, s katerim se zavzema za prepoved uporabe glifosata, pri čemer je treba zagotoviti prehodno obdobje za kmetijstvo. V obrazložitvi sklepa se Vlada RS zavzema za optimizacijo uporabe fitosanitarnih sredstev (FFS), ki jo je treba zmanjšati in profesionalizirati. Vlada RS ocenjuje, da je v zadnjih desetletjih prišlo do pretirane »kemizacije« kmetijske pridelave hrane in krme, pri čemer se zaveda, da kmetijska pridelava brez FFS na kratek rok ni mogoča, medtem ko nepoklicna uporaba FFS ni nujno potrebna za pridelavo hrane za trg. Vlada RS je konec leta 2012 sprejela Nacionalni akcijski program (NAP) za doseganje trajnostne rabe FFS za obdobje od l. 2012 do l. 2022, v katerem se zavzema za zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in živali ter okolja zaradi rabe FFS in zmanjšanje porabe FFS.

Na podlagi usmeritev Vlade RS je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predpisal spremembe in dopolnitve omenjenih dveh pravilnikov.

Drugi pravilnik predvidoma sredi meseca

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev je bil včeraj poslan v objavo na Uradni list RS. S tem pravilnikom se spremenijo kriteriji za določitev FFS za nepoklicno rabo, in sicer na način, da se brez predložitve izkaznice o usposabljanju o FFS lahko kupijo FFS, ki so na seznamu FFS navedena kot dovoljena za ekološko pridelavo, če so pakirana za uporabo na površini največ 500 m2.

Pravilnik bo, kot pojasnjuje Ministrstvo, začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začel 1. oktobra 2019. Obdobje do začetka uporabe predpisa je prehodno obdobje za prilagoditev deležnikov na izvajanje novega predpisa v trajanju 18 mesecev.

Vir: MOP

(Visited 48 times, 1 visits today)