V soboto bo prvi Mednarodni dan e-odpadkov

9. oktober, 2018

Prvi Mednarodni dan e-odpadkov bo potekal 13. oktobra 2018 z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu. Pobuda je prišla s strani mednarodne organizacije WEEE forum – združenja shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki. Kar 26 njenih članov se bo pridružilo dnevu v 20-ih različnih državah skupaj s 40-imi različnimi organizacijami.

Za leto 2018 se pričakuje, da se bo (svetovno) proizvedlo 50 milijonov ton e-odpadkov in odpadnih baterij. Polovico od tega je osebnih naprav kot so računalniki, računalniški zasloni, prenosni telefoni in tablice ter televizije pa tudi večje gospodinjske ter grelne in hladilne naprave.

V sklopu dogodka želijo z različnimi aktivnostmi dvigniti ozaveščenost posameznikov na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter spodbuditi potrošnike k njihovi pravilni oddaji, saj si želijo povečati tudi njihovo ponovno uporabo in reciklažo, tako na dan dogodka, kot tudi v prihodnosti.

Le 20 % e-odpadkov se reciklira

“Samo 20% elektronskih odpadkov se vsako leto reciklira, kar pomeni, da 40 milijonov ton starih aparatov in odpadnih baterij letno konča na odlagališčih ali pa se jih sežge oz. nelegalno proda na črnem trgu, kjer se z njimi ne ravna pravilno in to kljub temu, da 66% svetovnega prebivalstva zavezuje zakonodaja o e-odpadkih. Ta rezultat kaže na velike izgube dragocenih naravnih virov in povzroča resna zdravstvena, okoljska in družbena vprašanja zaradi nezakonitega pošiljanja odpadkov v države v razvoju,” ob tem navajajo v družbi ZEOS, ki je nosilka aktivnosti, ki bodo v Sloveniji potekale v sklopu prvega Mednarodnega dneva e-odpadkov.

Pobude, ki jih izvajajo v projekt udeležene organizacije, bodo povečale znanje potrošnikov o e-odpadkih in pravilnem ravnanju z njimi.

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., je poudaril: “Gospodinjstva so ključnega pomena za boljše upravljanje z e-odpadki in odpadnimi baterijami, zato si vsi sodelujoči želimo, da bi ta kampanja močno vplivala na njihove navade ločenega zbiranja in ravnanja s tovrstnimi odpadki. Kljub temu, da so v Sloveniji iz leta v leto zbrane večje količine e-odpadkov, ugotavljamo, da je možnosti za izboljšave še precej. V Sloveniji v povprečju namreč vsako letno damo na trg preko 16 kg električne in elektronske opreme, medtem ko jo zberemo nekaj več kot 6 kg na prebivalca. Posledično se v povprečnem gospodinjstvu nahaja preko 600 kg tovrstne opreme. Pomembno je, da takrat, ko ta oprema postane odslužena, ne konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali še huje na črnih odlegališčih, temveč da jo gospodinjstva oddajajo na zato primerna mesta. Le tako ohranjamo naravo in okolje, varujemo naravne surovine in skozi procese obdelave in recikliranje omogočamo nova delovna mesta. In z aktivnostmi kampanje v sklopu mednarodnega dneva e-odpadkov želimo doseči prav to.”


Več na: weee forum, e-odpadki, surovina

(Visited 6 times, 1 visits today)