V Portorožu danes in jutri Vodni dnevi 2017: Voda in priložnosti

5. oktobra, 2017

23. mednarodni simpozij Vodni dnevi 2017, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda, bo z osrednjo temo Voda in priložnosti danes in jutri potekal v kongresnem centru Portus v Portorožu.

Simpozij bodo soustvarjali domači in tuji strokovnjaki

Trajnostno upravljanje voda je ogledalo današnje družbe. Simpozij je razdeljen na pet aktualnih tematskih sklopov, povezanih s trajnostnim upravljanjem voda, okoljem, pitno vodo in vodnimi viri ter komunalno dejavnostjo in učinkovitim čiščenjem odpadnih voda.

S svojimi predavanji ga bodo soustvarjali priznani slovenski strokovnjaki za posamezna področja, med njimi geologi, biologi, hidrologi, kemiki, pravniki, tehnologi in inženirji, ki se jim bosta v petek, 6. oktobra, pridružila še dva tuja strokovnjaka iz Nemčije in Španije s temo učinkovitega izvajanja komunalnih dejavnosti. Na simpoziju bodo tako osvetlili trenutno stanje naših voda in izpostavili izzive in priložnosti, ki jih moramo kot družba prepoznati, če želimo biti uspešnejši v vse bolj zahtevnem okolju.

faucet-1684902_640

Program simpozija: pozornost na ranljivih kraških virih

Udeleženci se bodo lahko v dveh dneh seznanili s sociološkimi in pravnimi pogledi na upravljanje voda, spoznavali nasprotujoče vidike pomena vode in ugotavljali, kakšna je pri nas pravzaprav vrednost vode, obenem pa razmišljali o priložnostih, ki bi omogočale trajnostno sobivanje ljudi, rastlin in živali.

Pomemben vir pitne vode so podzemne vode, bo govora tudi o onesnaževanju le teh, saj se zdi, da je njihovo stanje pravzaprav rezultat neusklajenih politik, tako kmetijske in okoljske kot prostorskega načrtovanja. Pozornost bo usmerjena na kraške vodne vire in izjemno občutljivo podzemno favno na lokacijah, kjer je bila in je še vedno prisotna človeška ribica. Pri dejstvu, da je samočistilna sposobnost krasa praktično nična, je še toliko bolj pomembno, kako obstoječe čistilne naprave delujejo in kakšne emisije se iz komunalnih in industrijskih voda odvajajo v podzemlje.

Poleg delovanja kanalizacijskih omrežij in pasti projektiranja kanalizacije se bodo posvetili tudi priložnostim za učinkovitejše obratovanje in energetske izboljšave delovanja čistilnih naprav.

 

Vir: SDZV (Slovensko društvo za varovanje voda)

(Visited 10 times, 1 visits today)