V Novem mestu zaživel projekt Kolesarju prijazni

18. maja, 2016

Kolesarjenje je ena od osnovnih
življenjskih gibalnih komunikacij tako v vsakdanjem življenju kot
tudi rekreacija in šport. Zahteva zelo malo materialnih stroškov,
minimalna vzdrževalna sredstva in je dostopno vsem prebivalcem.
Mestna občina Novo mesto zato spodbuja zdrav način življenja in
krepi zavest o zdravem okolju tudi s pomočjo promoviranja uporabe
kolesa za pot v službo, šolo, obisk javnih ustanov, trgovskih
objektov in druga opravila.

V Novem mestu je zaživel še en
projekt, povezan z varstvom okolja in trajnostno urbano strategijo.
Občina se je skupaj s partnerji lotila projekta ‘Kolesarju
prijazni’. V ta namen je pripravila certifikat ‘Kolesarju prijazni’
oz. kolesarju prijazno podjetje, ki ga bodo lahko pridobile
organizacije Mestne občine Novo mesto, ki bodo izpolnile pogoje.
Prav tako so izdelali navodila za izvedbo primerne urbane opreme za
kolesarje − parkirišča za kolesarje, primerna stojala, oprema za
servis koles ipd.

Občina je tudi sama izvedla primer
dobre prakse, ki bo služil kot minimalni standard pri uresničitvi
kolesarske investicije. V okviru začetka projekta je, na lokaciji
Seidlova cesta 1, Mestna občina Novo mesto uredila kolesarnico in
parkirna mesta za kolesa in izvedla nakup službenih koles. Projekt
so na začetku maja predstavili župan Mestne občine Novo mesto,
Gregor Macedoni, direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo
mesto, dr. Vida Čadinič Špelič in predstavnika partnerjev
projekta, Boštjan Pucelj iz Novomeške kolesarske mreže in Andreja
Vidrih iz Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Kriteriji za pridobitev certifikata:
1. Na delovno mesto s kolesom
prihaja 10 % zaposlenih.
2. Organizacija mora imeti na voljo
parkirišča za kolesa za vsaj 10 % zaposlenih (v največji izmeni) + 5 %
vseh obiskovalcev (povprečno okvirno število obiskovalcev v istem
trenutku). Priporočeno je, da je parkirišče za kolo v radiju 50 m od
najbližjega vhoda (službenega/uradnega) na delovno
mesto, vendar ne več kot 100 m. Organizacija mora imeti vsaj eno
kolesarsko parkirišče.
3. Organizacija mora vsako leto
izvesti kolesarski dogodek.
4. Vsaj en uslužbenec organizacije
se mora v treh letih udeležiti izobraževanja.
5. Organizacija ima za svoje
uslužbence na voljo set orodja za hitro popravilo kolesa.
6. Organizacija (z več kot 30
zaposlenimi) ima eno službeno kolo za potrebe kratkih dnevnih migracij.

Vse o projektu in možnostih pridobitve
certifikata na www.kolesarjuprijazen.si.

(Visited 12 times, 1 visits today)