V kampanjo »Imam svojo vrečko!« vključenih 454 osnovnih šol in 25 vrtcev

10. marca, 2019
Vir: MOP

MOP je z ozaveščevalno kampanjo o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!« postavil jasne cilje: povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami; spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk; doseči okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

V sklopu kampanje je MOP v tem šolskem letu vsem slovenskih osnovnim šolam priskrbel ozaveščevalne zgibanke in plakate ter pripravil dodatne strokovne vsebine za pedagoge. V kampanjo je vključil 454 osnovnih šol, samoiniciativno pa se je kampanji pridružilo še 25 vrtcev, deset srednjih šol in centrov ter dva dijaška domova. MOP se zahvaljuje vsem pedagogom in učencem, ki so s svojimi aktivnostmi v okviru rednega pouka ali interesnih dejavnosti prispevali k večji ozaveščenosti v njihovem lokalnem okolju

S kampanjo želi MOP opozoriti na velik pomen preprečevanja odpadkov, kar vključuje tudi ukrepe za zmanjšanje količin odpadkov (ponovna uporaba izdelkov in podaljšanje njihove življenjske dobe), ter za zmanjšanje škodljivih vplivov nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi.

Vir: MOP

(Visited 7 times, 1 visits today)