V jeseniški bolnišnici odločno proti komarjem in glodavcem

10. junija, 2016

Na pismo bralke, da v jeseniški
bolnišnici otroke ogrožajo komarji, pristojni odgovarjajo, da temu
ni tako, in da boju proti mrčesu in glodavcem posvečajo veliko
pozornosti in denarja.

Na uredništvu revije Eko dežela smo
prejeli pismo bralke, ki opisuje težave s komarji na otroškem
oddelku Bolnišnice Jesenice. Ko so sredi aprila odstranili mobilno
vojaško bolnišnico, ki je nadomeščala prostore urgentnega bloka v
času gradnje novega urgentnega centra, naj na otroškem oddelku ne
bila izvršena dezinsekcija, zato naj bi bilo zdaj tam veliko gnezd
komarjev, ki naj bi ogrožali že tako bolne otroke.

Skrbna odstranitev vojaške
bolnišnice

Jana Lavtižar, vodja enote za
obvladovanje bolnišničnih okužb v jeseniški bolnišnici, v zvezi
z omenjenim pravi, da je bolnišnica blizu narave, kjer so prisotni
tudi komarji. Zaradi mile zime jih je letos v okolju več. Bolnišnico
in okolico so po odstranitvi mobilne vojaške bolnišnice temeljito
pregledali in izvorov komarjev (stoječa voda in gnezda) niso našli.
Ob odstranitvi vojaške bolnišnice so opravili pregled prostorov od
kleti do podstrešja in v okolici bolnišnice, odkrili so jaške in
opravili dezinsekcijo. Ko so vojaško bolnišnico zaprli, so šotore
takoj odstranili in celotno območje deratizirali in dezinsektirali,
da bi preprečili naselitev mrčesa ali glodavcev.

Komarniki in UV svetilke

V pediatričnem oddelku, intenzivnih
enotah, kuhinji in v posameznih sobah v bolnišnici so na oknih
nameščeni komarniki. Obenem so na pediatričnem oddelku, v kuhinji
in v operacijski sobi na vhodnih vratih UV svetilke, ki so se že v
preteklosti izkazale za zelo učinkovite v boju proti mrčesu.

Težav s komarji v Bolnišnici Jesenice
Lavtižarjeva ne zaznava kot perečih, drži pa, da lahko en komar
popika celotno sobo, kar je za otroke zagotovo zelo moteče, še
zlasti za tiste z alergijami. V celoti pa komarjev ne bodo mogli
pregnati, saj so del žive narave, ki jih obdaja. Na njihovo večjo
prisotnost pa se nemudoma odzovejo.

Boja proti mrčesu in glodavcem se v
jeseniški bolnišnici lotevajo sistematično. Družba Magnetik, ki
se ukvarja z deratizacijo in dezinsekcijo, štirikrat na leto
opravlja rutinske preglede. V primeru težav jih pokličejo sami in
odpravijo odstopanja. Letos so izvedli osem pregledov, od tega tri v
zvezi z odpravljanjem komarjev. Za deratizacijo in dezinsekcije so
tako letos porabili dobrih 6.000 evrov.

Samo Kranjec

Fotografija je simbolična.

(Visited 8 times, 1 visits today)