Tudi večji del Gorenjske se je pridružil E-cikliranju

21. oktobra, 2016

<![CDATA[Organizatorji projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, družba ZEOS, d.o.o., so danes v Radovljici lansirali 25 zbiralnikov e-odpadkov in odpadnih baterij in skupaj z lokalnimi partnerji podpisali listino o predaji zelenih velikanov.

Projekt nagovarja potrošnike naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije.

Danes so nove ulične zbiralnike pospremili v Radovljici, in sicer na ekološke otoke in druge lokacije v občinah Radovljica (skupaj z lokalnim partnerjem Komunala Radovljica, d.o.o.), Bled in Gorje (skupaj z lokalnim partnerjem Infrastruktura Bled d.o.o.), Škofja Loka in Železniki (skupaj z lokalnim partnerjem Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja Loka) in Gorenja vas – Poljane, kjer komunalne storitve izvaja Režijski obrat občine.
Župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik, je ob tem povedal: »Zabojniki bodo občanom olajšali oddajo manjših elektronskih odpadkov sproti in na pravo mesto. Zagotovo bodo prispevali, da jih bo še manj končalo med mešanimi odpadki. S tem pa preprečujemo onesnaževanje okolja z nevarnimi snovmi in obenem omogočamo, da s predelavo posamezne komponente e-odpadkov lahko ponovno uporabimo.«]]>

(Visited 11 times, 1 visits today)