Teden vseživljenjskega učenja: Leto izobraževanja odraslih v Evropi pod sloganom Moč in radost učenja

11. maja, 2017

Teden vseživljenjskega učenja, letos že dvaindvajsetič, poteka med 12. in 21. majem. Po vsej državi se bo brezplačno zvrstilo na tisoče izobraževalnih, informativno-svetovalnih, kulturnih in drugih dogodkov

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) se je uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v naši družbi.

Leto izobraževanja odraslih

Letošnji festival učenja bo potekal pod okriljem vseevropske akcije 2017: Leto izobraževanja odraslih v Evropi pod sloganom Moč in radost učenja, kar je obenem naslov ene od skupnih akcij TVU 2017. Pobudnik kampanje je Evropsko združenje za izobraževanje odraslih v Evropi (European Association for the Education of Adults – EAEA).

Slovenija nad evropskih povprečjem

Po najnovejših Eurostatovih podatkih (za leto 2016) je v Sloveniji v kakršnikoli obliki izobraževanja sodelovalo 11,6 % odraslih, starih med 25 in 64 let, kar je 0,8 odstotne točke več od evropskega povprečja. V izobraževanju je sodelovalo več žensk (13,2 %) kot moških (10,2 %). Vendar je Slovenija glede na leto 2010 nazadovala, saj je bilo tedaj v izobraževanje vključenih 16,4 % odraslih, starih med 25 in 64 let. Najvišje deleže sodelovanja odraslih v takih oblikah izobraževanja so imele Švica (32,9 %), Švedska (29,6 %), Danska (27,7 %), Finska (26,4 %) in Islandija (24,7 %), najnižje pa Romunija (1,2 %), Makedonija in Slovaška (vsaka po 2,9 %), Bolgarija (2,2 %) in Hrvaška (3,0 %)

Ob tem Statistični urad RS poudarja, da je tipičen državljan Slovenije, ki se dodatno izobražuje, star 25–34 let, ima visoko izobrazbo in se izobražuje pri neformalni inštituciji za izobraževanje in usposabljanje.

Ovire pri vključevanju v vseživljenjsko učenje

Največja ovira pri vključevanju v vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje je posameznikovo mnenje, da tega ne potrebuje. V Evropski uniji je bilo leta 2011 takšnega mnenja 50 % odraslih, v Sloveniji pa 61,8 % odraslih. Pogosti razlogi za nesodelovanje so bili še pomanjkanje časa zaradi družine (Evropska unija: 20,9 %, Slovenija: 16,1 %), neusklajenost z delovnim urnikom (Evropska unija: 18 %, Slovenija: 13 %) in stroški izobraževanja (Evropska unija: 13,2 %, Slovenija: 12,6 %).

 

Na nacionalnem odprtju, ki bo 12. maja že dvanajstič zapored organizirano na lokalni ravni, in sicer v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo, bo v Delavskem domu Trbovlje predstavljenih 5 novih dobitnikov priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2016.

Skupne akcije TVU 2017:

  • Moč in radost učenja (15. maj)
  • Erasmus+ ni mus, pomaga pa! (16. maj)
  • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (17. maj)
  • Učenje in kultura z roko v roki (18. maj)
  • Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (19. maj)
  • Radi pišemo z roko (22. maj)
  • Z učenjem do zdravja (23. maj)

Vir: tvu.acs.si, stat.si

(Visited 81 times, 1 visits today)