Svetovni dan okolja: Pridruženi v boju proti onesnaženemu zraku

4. junija, 2019

Letošnji slogan svetovnega dne varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, se glasi: Pridruženi v boju proti onesnaženemu zraku. Temu boju se pridružuje tudi SURS, ki je na to temo pripravil nekaj zanimivih podatkov.

Emisije nižje …

Emisije toplogrednih plinov (ETP) so bile v Sloveniji v 2017 za 5 % manjše kot v 2013. Največ, 27 % ETP je v Sloveniji v 2017 izviralo iz dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Iz gospodinjstev je v tem letu izviralo 18 % ETP, predvsem zaradi njihovih aktivnosti, povezanih s transportom. Tudi emisije trdnih delcev PM10 so se v Sloveniji zmanjšale, in sicer za 8 % v 2016 glede na 2013. Največ emisij trdnih delcev PM10, 72 %, je v 2016 izviralo iz gospodinjstev, predvsem zaradi ogrevanja (individualna kurišča).

Odpadkov vse več

  • 33 % več vseh odpadkov smo povzročili v 2017 (6,2 mio. ton) kot v 2013 (4,6 mio. ton).
  • 15 % več komunalnih odpadkov je v povprečju povzročil prebivalec Slovenije v 2017 kot v 2013 (v 2017: 478 kg na prebivalca; v 2013: 414 kg na prebivalca).
  • 12 % več odpadne hrane je v povprečju povzročil prebivalec Slovenije v 2017 kot v 2013  (v 2017: 64 kg na prebivalca; v 2013: 57 kg na prebivalca).

Jih pa vse večji delež ločeno zberemo in recikliramo: stopnja recikliranja se je iz 35% leta 2013 v letu 2017 povečala kar na 58 %.

Za ravnanje z odpadki smo v Sloveniji porabili največ sredstev od vseh investicij v varstvo okolja – kar 58 %!

Dobra novica je, da se je za 19 % povečal delež ekoloških kmetij.

Vir in več: stat.si

(Visited 62 times, 1 visits today)