Svetovni dan mest: Sprejeta Nova urbana agenda za trajnosten razvoj mest in naselij za vse

28. oktober, 2016

<![CDATA[V Quitu, v Ekvadorju, se je 20. oktobra zaključila konferenca Združenih narodov (ZN) o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju – Habitat III. Eden glavnih ciljev konference je bil tudi sprejetje dokumenta Nova urbana agenda (New Urban Agenda, tudi t.i. Deklaracija iz Quita – Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All).
Nova urbana agenda je bila sprejeta in predstavlja skupno vizijo držav članic ZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje in prostor, gre za akcijsko usmerjen dokument, ki opredeljuje skupna merila za doseganje trajnostnega urbanega razvoja ter spodbuja ponovni razmislek o tem kako načrtujemo, razvijamo, gradimo in upravljamo mesta ter kako v njih živimo. "Nova urbana agenda ponuja možnost, da se poveča vloga mest pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, in sicer v vse bolj urbaniziranem svetu," pravijo na Ministrstvu.
Več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih
V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, v njih je zgoščena večina gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij ter na drugi strani tudi okoljskih in socialnih problemov. Revščina, povečevanje neenakosti, degradacija okolja, socialna in ekonomska izključenost ter prostorska segregacija so dejanski problemi današnjih mest in sodijo med glavne ovire pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja po svetu.

S podpisom deklaracije se države članice ZN zavežejo da bodo v naslednjih 20 letih delovale tako, da bodo izboljšale vse vidike urbanega življenja. Izvajanje agende je izpostavljeno kot ključni inštrument za doseganje trajnostnega urbanega razvoja za državne, regionalne in lokalne oblasti.


Ljubljana kot dober zgled
Na konferenci Habitat III je sodelovala tudi slovenska delegacija. Veleposlanik RS v Brasilii (Brazilija), Alain Brian Bergant je nekaj dni pred konferenco, na 5. plenarnem srečanju konference podal izjavo, v kateri je predstavil prednostne naloge in aktivnosti Slovenije za doseganje trajnostnega urbanega razvoja in dostopnosti do stanovanj. Pred globalnim forumom je izpostavil dobro prakso Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016, in njenih dosežkov na področju kakovostnega bivalnega in delovnega okolja.]]>

(Visited 5 times, 1 visits today)