Stroji in ljudje – od 15. novembra pripravljeni na sneg

5. januarja, 2016

Zima se na cestah uradno začne 15. novembra, ko zakonodaja nalaga voznikom, da svoja vozila opremijo z zimskimi pnevmatikami, ta dan pa se na komunalnih službah slovenskih mest tudi začne dežurstvo zimskih služb. Od takrat je vse pripravljeno na akcijo: potrebno število raznovrstnih plugov in čistilnih strojev za sneg in posipalcev peska oziroma soli.

Po predpisih je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na mestnem območju ne presega 10 cm, zunaj mestnega območja pa 15 cm. Razen v primerih, ko izredno močno sneži in grozijo zameti, se dežurne ekipe na vse ceste odpravijo, ko zapade 10 cm snega.

Pločnike začnejo čistiti, ko snežna odeja doseže višino petih centimetrov. V mestih imajo prednost pri čiščenju in posipanju proti poledici cestišča, kjer potekajo proge mestnega potniškega prometa in glavne mestne ulice s pločniki.

‘Rezervacije
z zabojčki’ niso dovoljene

Za čiščenje funkcionalnih površin zgradb, pred trgovinami, gostilnami in drugimi lokali morajo, kot nalagajo predpisi, poskrbeti lastniki sami. Na cesti ni dovoljeno puščati snega ali ledu, ki pade ali zdrsne nanjo, na očiščena parkirna mesta pa se ne smejo nameščati predmeti – zabojčki ali celo zabojniki za smeti – z namenom oviranja parkiranja oziroma onemogočanja nemotenega
odvijanja prometa. Zakon o cestah v svojem 5. členu v takih primerih za kršitelje oziroma tiste, ki si nezakonito prisvajajo javni parkirni prostor, predvideva 1000 evrov denarne kazni.Pomembno
je tudi, da v času sneženja vozila ne zaparkirajo javnih prometnih površin tako, da ovirajo pluženje in čiščenje snega, saj cestišče tako ostane le delno očiščeno.

Sneg v Ljubljani

V Mestni občini Ljubljana so nalogo čiščenja snega zaupali komunalnemu podjetju oziroma KPL, kjer je ob nastopu zimskih razmer v pripravljenosti 700 članska ekipa. Ob sneženju se na ceste glavnega mesta odpravijo z več kot
130 plugi, skoraj 100 čistilnimi stroji in 71 posipalci. Po načrtu čiščenja glavnim prometnicam sledijo ceste in ulice okoli zdravstvenih ustanov, šol in trgovskih centrov.

V 24 urah po končanih snežnih padavinah morajo biti pločniki v mestu popolnoma očiščeni, nato se začne čiščenje manj obremenjenih prometnih površin. Kolesarske steze zunaj cestišč se čistijo hkrati s pločnikom oziroma, ko je
zagotovljena prevoznost cest in osnovna prehodnost pločnikov. V strogem centru mesta pri čiščenju uporabljajo mehanizacijo z zaščitno gumo, ki preprečuje poškodbe tlakovanih površin. Sneg odvažajo na snežne rampe ob Poljanskem nasipu in ga stresejo v Ljubljanico.

Plužni sneg na dvorišču?

V novomeški občini za čiščenje skoraj 500 km cest, ulic in pločnikov skrbi 80 ljudi, na voljo pa imajo 50 snežnih plugov, 7 vlečnih posipalcev, 35 traktorjev posipalcev in osem avtomatskih posipalcev, ki letno raztrosijo okoli 2500 ton različnega posipnega materiala. Kot eno večjih težav pri opravljanju svojega poslanstva izpostavijo odriv snega v strnjenih naseljih, ki pogosto konča na zasebnih dvoriščih. Žal, kot poudarjajo, se temu ni možno izogniti, težave se trudijo rešiti racionalno v korist vseh vpletenih. Velik del snega s ceste se odrine tudi na pločnike, ki jih zaradi manjših površin ni mogoče očistiti v taki meri, da bi bil možen normalen prehod pešcev. Sneg s pločnikov zato odvažajo ročno, kar terja nekaj več časa.

Glavna ovira je nestrpnost voznikov

V Celju se s snegom na okoli 440 km cestišč in pločnikov spopada ekipa 35 mož s 23 raznovrstnimi plugi in enim komunalnim strojem, pri posipanju pa pomaga še 15 traktorjev. Povprečno je za zimske dni zadostna zaloga 1500 ton posipne soli in 2500 m³ gramoznih posipnih materialov. Očiščeni sneg odvažajo na dogovorjene travnate površine. Med težavami pri opravljanju svojega dela, poleg nemarno parkiranih vozil izpostavijo še pogoste zdrse njihovih
plužnih vozil zaradi neustreznih cestnih elementov. Morda še največja težava – ki jo praviloma poudarjajo vsi vprašani – pa je nestrpnost voznikov in njihova neustrezno opremljena vozila.

Tudi na morju včasih zapade sneg

Zgodi se, da sneg občasno pobeli tudi ulice koprskega območja. Za čiščenje mesta in občine Ankaran poskrbi Cestno podjetje Koper in drugi izvajalci. Za okoli 120 km cest in ulic poskrbita dva kamiona s posipalcem ali plugom, nakladalec, poltovorno vozilo za ročno posipanje, osebno vozilo za kontrolo stanja in osem delavcev. Letno
porabijo okoli 30 ton morske soli.

Za avtocestni križ …

Za 610 km cest ali dobrih 1200 v obe smeri, 163 km priključkov in 34 km počivališč, imajo na Darsu za zimska vzdrževalna dela pripravljeno moštvo 490 ljudi in 270 raznovrstnih vozil. Za njih se priprava na zimsko sezono začne že konec septembra s pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala, namestitvijo dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih in postavitvijo snežnih kolov, namestijo pa tudi že zaščite pred snežnimi zameti. V zadnjih petih letih ugotavljajo, da se zimske razmere ponekod pojavljajo že na začetku oktobra in ne 15.novembra, kar je za zimske službe sicer uraden začetek sezone.

Največ težav pri sneženju jim povzročajo vozniki predvsem tujih tovornjakov, ki so brez zimske opreme in zaradi pogostih zdrsov – zlasti na klancih – povzročijo zastoje. Da bi to omejili, so lani na zahtevnejših klancih z rezkanjem vozne površine omogočili vozilom boljšo oporo proti drsenju. Na območju zahtevnejših klancev, zlasti vrhniškega, so uvedli nenehno prisotnost vlečnega vozila. Ta odstrani vozila, ki so ob snegu zaradi takšnega ali drugačnega razloga omagala.

Na Darsu še poudarijo, da bodo s sistemom mednarodnega upravljanja prometa tudi letošnjo zimo v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer usklajeno sodelovali z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah, za kar imajo pripravljene primerne scenarije izločanj oziroma omejitev vožnje za težka vozila že na mejnih prehodih.

Vlado Kadunec

Fotografije: Vlado Kadunec, Shutterstock

 

(Visited 19 times, 1 visits today)