Stanje na področju zaposlovanja in socialnih razmerah v EU se še naprej izboljšuje

12. februarja, 2018

Najnovejše četrtletno poročilo Evropske komisije za področje zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi kaže, da je zaposlovanje v EU v tretjem četrtletju leta 2017 še naprej raslo nad pričakovanji, brezposelnost pa se je še bolj zmanjšala, tudi zaradi trdne gospodarske rasti.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je ob tem izpostavila, da bi ta vzpodbudni gospodarski zagon morali čim bolj izkoristiti in državljanom zagotoviti nove in učinkovitejše pravice, ki so zbrane v evropskem stebru socialnih pravic: poštene delovne pogoje, enak dostop do trga dela in dostojno socialno zaščito.

Velike razlike med državami članicami

Stopnja zaposlenosti posameznikov v starosti med 20 in 64 let v EU se je v zadnjih treh letih dosledno povečevala in v tretjem četrtletju leta 2017 dosegla 72,3 %, kar je najvišja stopnja kadar koli. Vendar med državami članicami ostajajo velike razlike. Nacionalne stopnje zaposlenosti se gibljejo med 58 % v Grčiji in 82 % na Švedskem. Poročilo prav tako kaže, da se brezposelnost v EU vztrajno približuje ravnem pred krizo. Od vrhunca aprila 2013 se je brezposelnost zmanjšala za približno 8,6 milijona ljudi in decembra 2017 ostala pod 18 milijoni, kar je najnižja raven od novembra 2008.

Povečana tudi produktivnost dela in finančni položaj

Tudi drugi podatki o trgu dela v četrtletnem pregledu potrjujejo izboljšano zdravje gospodarstva EU. Produktivnost dela se je v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2016 povečala za 0,8 %.   Finančni položaj gospodinjstev v EU se je še naprej izboljševal z medletno stopnjo rasti približno 1,5 %, kar je zlasti posledica povečanja prihodkov od dela. Povpraševanje po delovni sili in njeno pomanjkanje sta se še naprej povečevala.

 

Vir: Evropska komisija

(Visited 4 times, 1 visits today)