Slovenska javna stranišča na tekmovanju

21. november, 2015

Včeraj je
v Aninem dvoru v Rogaški Slatini potekala zaključna prireditev
izbora Naj javno stranišče 2015. Društvo za kronično vnetno
črevesno bolezen (KVČB) je podelilo nagrade in priznanja za najbolj
urejena javna stranišča v Sloveniji. Po enoletnem premoru je letos
ta naslov ponovno pripadel MO Ljubljana.

Društvo je tekom leta
pregledalo in ocenilo več kot 100 lokacij javnih stranišč po vsej
Sloveniji. Ocenili so javna stranišča v 51
občinah, 52 bencinskih servisih ob avtocestah in v 10 zdravstvenih
domovih, v katerih je čez leto potekala akcija
»Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«.

Združeni narodi so
19. november razglasili za svetovni dan stranišč. Ob tem naj bi se
spomnili, da 2,5 milijarde ljudi po svetu nima ustrezno
urejenih toalet, kar 1,1 milijarde ljudi pa opravlja potrebo na
prostem. Zaradi neurejenih straniščnih razmer se vsako leto okuži
in umre okoli 1,8 milijona ljudi. Da so čista in urejena stranišča
res pomembna, dokazuje tudi tekmovanje, ki ga pripravlja Društvo za
kronično vnetno črevesno bolezen, v katerem vsako leto ocenjujejo
najbolj urejene javne sanitarije po Sloveniji. Društvo za kronično vnetno črevesno
bolezen (KVČB) združuje invalide,
bolnike in osebe s to boleznijo. Kronična vnetna črevesna
bolezen je, kot že samo ime nakazuje, povezana s črevesjem. To pa
nas pripelje – na stranišče, kje povprečno preživimo 3 leta
svojega življenja. Človek gre na leto povprečno na stranišče
2500-krat oz. 6 do 8-krat na dan, ženske povprečno za vsak obisk
stranišča porabijo trikrat več časa kot moški. 

Priznanje Naj javno stranišče
v letu 2015 so prejeli:

 • v kategoriji občin: Mestna
  občina Ljubljana
  4,77 točk (od 5,00)
 • bencinskih servisov: Bencinski
  servis Petrol Starine, smer Ljubljana
  4,25 točk
 • zdravstvenih domov:
  Zdravstveni dom Idrija 4,64 točk

Petra Leskovšek Lasetzky,
predsednica ocenjevalne komisije akcije Naj javno stranišče 2015
je na zaključni prireditvi v Rogaški Slatini povedala: »Od
skupno 51 obiskanih občin
ima
javna stranišča 30 občin, in sicer skupno 66 lokacij javnih
stranišč, saj imajo nekatere občine več lokacij. Pet (5) občin
je zraven že obstoječih zgradilo še dodatna javna stranišča, in
sicer MO Ljubljana, Občina Dravograd, Jesenice, Ljutomer in Škofja
Loka. Ostalih enaindvajset (21) občin javnih
stranišč
še zmeraj nima. Tem bomo za spodbudo pri gradnji ponovno podelili
zidak in jim svetovali, da
javna
stranišča uredijo, saj so še kako pomembna.«

Tudi
letos so tako kot prejšnja leta ocenjevali tudi stranišča na
bencinskih servisih ob avtocesti in ugotovili, da so med bolj čistimi
tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka. Od
letošnjega leta je vedno več Petrolovih plačljivih stranišč,
kar osebam s KVČB močno oteži dostop do stranišča. Letos je ponovno najmanj točk v
kategoriji občin zbrala občina Bohinj in sicer 3,00 točk, zato ji
društvo podeljuje straniščno metlico za spodbudo k ureditvi javnih
stranišč.

Pomen dostopa do stranišča
Osebam s kronično vnetno črevesno
boleznijo predstavlja dostopnost oz. nedostopnost do javnih sanitarij
veliko oviro pri vključevanju v socialno okolje. Zaradi specifike
bolezni potrebujejo hiter in stalen dostop do sanitarij povsod kjer
se gibljejo, tako doma, na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah in
krajih, kjer opravljajo vsakdanje opravke ali jih obiskujejo kot
turisti. Zato društvo za KVČB
od leta 2009 pri nas izvaja akcijo Naj javno stranišče,
katere namen je spodbuditi lokalne skupnosti in druge javne
institucije k razmisleku o pomenu javnih stranišč za osebe s KVČB,
pa tudi za druge uporabnike, in stranišča tudi urediti. „Kot že
samo ime »kronična vnetna črevesna bolezen« pove, imamo bolniki
največkrat težave s prebavo, zato potrebujemo stalen in hiter
dostop do sanitarij. Kako nujne so za bolnike, opazimo takrat, ko
naletimo na oviro pri dostopu do sanitarnih prostorov v javnosti in
na delovnih mestih. Zato je akcija za nas bolnike še kako pomembna,“
dodaja Mateja Saje, predsednica društva.

Kako poteka ocenjevanje?
Ocenjevanje na terenu opravi
ocenjevalna komisija. „Delo je naporno in zajema več sklopov –
od priprav, ki potekajo že nekaj tednov pred samim ocenjevanjem, do
ocenjevalnega dne in poteka ocenjevanja na samem terenu in nato še
priprava rezultatov, poročil in biltena, dopolnitev zemljevida …“
pojasnjuje Petra Leskovšek Lasetzky, predsednica komisije za
ocenjevanje javnih stranišč. Ocenjevanje javnih stranišč na
bencinskih servisih opravljajo v poletnih mesecih, ko je na poti
največ turistov. „Takrat v avtomobilu preživimo več časa kot
običajno, zato se pojavi potreba po obisku stranišča že za zdravo
osebo, kaj šele za osebo s KVČB,“ dodaja sogovornica.
Člani ocenjevalne komisije javna
stranišča ocenjujejo po kriterijih, ki so točno določeni za vsako
kategorijo posebej. Na rezultat po besedah društva vplivajo predvsem
brezplačna uporaba, čas obratovanja, označenost dostopa (na sami
stavbi, karti mesta, na INFO točki, z usmerjevalno tablo), zaloga
higienskega materiala (straniščni papir, milo, papirnate brisače
ali električni sušilec), velik poudarek pa dajejo tudi sanitarijam,
ki so namenjene izključno invalidnim osebam. Le-ta morajo imeti
nizko straniščno školjko, ob kateri morajo biti obojestranska
držala, umivalnik, pod katerim je dovolj prostora za voziček,
veliko ogledalo, klicno napravo za klic v sili, odlagalno polico,
dostopno stikalo za luč ali luč na senzor in zaprt koš za
higienske odpadke.

Opazen napredek v času akcije
Napredek je, kot pravi Petra Leskovšek
Lasetzky, viden iz leta v leto: „Več 10 občin je v letih odkar
traja naša akcija zraven obstoječih javnih stranišč uredila še
dodatne, veliko pa je tudi občin, ki iz leta v leto želijo
rezultate na obstoječih javnih straniščih še izboljšati
(postavijo usmerjevalne table, spremenijo obratovalni čas, ukinejo
plačljivost …). V letu 2013 so v Mestni občini Murska Sobota
zraven obstoječega javnega stranišča uredili dodatno stranišče
za invalidne osebe. V letu 2011 je Mestna občina Novo mesto
dotrajane javne sanitarije popolnoma obnovila, občina Trbovlje je
pred dvema letoma v stari neuporabljeni transformatorski postaji
zraven obstoječega na tržnici uredila še eno javno stranišče.“
Po besedah Danice Koren so napredka na
tem področju izredno veseli, saj je s tem dosežen namen akcije:
osveščati javnost o potrebah oseb s KVČB in spodbuditi občine in
druge javne inštitucije k razmisleku o čistih in primerno urejenih
straniščih, ki niso pomembna le za osebe
s to boleznijo.

V.B.

Foto: Društvo KVČB

(Visited 4 times, 1 visits today)