Sloveniji v novi šolski shemi sadja in zelenjave ter mleka namenjenih več kot milijon evrov

2. avgusta, 2017

V državah članicah Evropske unije je s prvim avgustom začela veljati nova evropska shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, ki jo bodo šole po vsej Uniji lahko začele izvajati s prvim dnem šolskega leta 2017/2018.

Sloveniji bo za šolsko sadje in zelenjavo namenjenih 727.411 evrov, za mleko pa 363.811 evrov sredstev EU, šole pa se v novo šolsko shemo za šolsko leto 2017/2018 lahko prijavijo do 5. septembra 2017.

Sicer pa se shema šolskega sadja in zelenjave v Sloveniji zelo uspešno izvaja že sedmo leto, vanjo je vključenih 90 % šol oz. več kot 160.000 učencev, letno se razdeli učencem okvirno 550 ton svežega sadja in zelenjave. Shemo mleka pa izvajamo v Sloveniji od vstopa v EU (od leta 2004), vanjo je bilo vključenih okoli 10 šol, nova shema pa naj bi z odpravo administrativnih ovir omogočila večjo vključenost.

Več sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov v prehrani otrok

Cilj šolske sheme je tako povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, saj se prehranske navade oblikujejo v otroštvu, vzgojno izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta šolska shema, pa imajo pri tem velik pomen. Shema naj bi torej prispevala k spodbujanju zdravih prehranskih navad in uživanju lokalno pridelane hrane.

Strategija bo pomembna podlaga za izvajanje šolske sheme in osnova za planiranje sredstev. V njej je določen tudi način izpolnjevanja in vlaganja vlog za odobritev šol ter višina pomoči na otroka na šolsko leto, ki je posebej določena za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko. Vrednost pomoči šoli za šolsko sadje in zelenjavo znaša okvirno 6 evrov na učenca v šolskem letu ter za šolsko mleko največ 4 evre na učenca v šolskem letu.

Priložnost za domače pridelovalce in mlečni sektor

V strategiji bo med drugim določen seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave, mleka ter mlečnih izdelkov, pri čemer se bo upoštevala razpoložljivost le-teh pri slovenskih pridelovalcih oz. predelovalcih. “S tem želimo spodbuditi šole k nabavi lokalnega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov po načelu lokalnih prehranskih verig. Zato bo šolska shema spet priložnost za slovenske pridelovalce sadja in zelenjave kot tudi za mlečni sektor. Sedanja shema šolskega mleka namreč v Sloveniji ni zaživela zaradi precejšnje togosti, poleg tega pa je bila administrativno precej zahtevna. Glede na to, da se bodo mleko in mlečni izdelki razdeljevali učencem kot dodatni obrok, razdeljevanje pa bodo spremljale izobraževalne dejavnosti, se obetajo boljši rezultati tudi šolskem mleku,” pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Več na: shemasolskegasadja.si

Vir: MKGP

(Visited 107 times, 1 visits today)