LOGO_LUPA_web

Slovenija zelo uspešna na okoljskem razpisu LIFE

16. april, 2017
Vir: MOP

Slovenija se je odlično odrezala na razpisu LIFE 2016 – od 14 oddanih projektnih predlogov je kar 7 uvrščenih v naslednjo fazo izbora.

“Dobri rezultati naših prijaviteljev so v spodbudo ekipi projekta LIFE Krepitev zmogljivosti,” pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, ki projejkt izvaja že dobro leto. Namen projekta je izboljšati uspešnost Slovenije pri črpanju nepovratnih sredstev programa LIFE.

V prvi fazi izbrali 200 projektov, od tega 7 slovenskih

Na lanskoletni razpis LIFE je Evropska komisija prejela kar 867 prijav iz 26 držav članic, od katerih jih je le 23 % uspešno prestalo 1. fazo ocenjevanja. Slovenija je bila tokrat druga najuspešnejša država, v 2. fazo izbora so bili uvrščeni predlogi iz prednostnih področij:

  • Okolje in učinkovita raba virov: LIFE for Acid Whey
  • Narava in biotska raznovrstnost: LIFE LYNX in LIFE for LASCA
  • Okoljsko upravljanje in informacije: ECOLEX LIFE in LIFE NATURAVIVA
  • Podnebno upravljanje in informacije: LIFE ClimatePath 2050

Rezultate 2. faze Ministrstvo pričakuje v maju 2017.

(Visited 2 times, 1 visits today)