Slovenci svoja delovna mesta doživljamo kot stresna in ogrožujoča za zdravje

7. november, 2016

<![CDATA[Kot v okviru projekta Znanje za zdravje delavcev ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Slovenski delavci svoja delovna mesta doživljamo kot stresna in ogrožujuča za zdravje. Slovenski zaposleni so med državami članicami EU glede vprašanja, ali ocenjujejo, da sta njihovo zdravje in varnost pri delu ogrožena pri vrhu: tako meni 1/3 žensk in kar 41 % moških, zaposlenih v Sloveniji (po raziskavi Eurofound, 2012).
prirocnikNacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s partnerji izdal priročnik Promocija zdravja v žepu, s katerim želi spodbuditi zagotavljanje zdravega delovnega okolja v slovenskih delovnih organizacijah, ki je na voljo tudi na spletu v pdf obliki.
Kot poudarjajo na NIJZ, je zelo pomembno, da se zavedamo, da je promocija zdravja za vse predvsem naložba, ne le strošek. Ekonomske koristi se kažejo kot zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti in večja produktivnost
"Za 1 vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu dobimo v treh do petih letih od 2,5 do 4,8 evra,” je povedal dr. Klemen Podjed z Inštituta za produktivnost.

Priročnik Promocija zdravja v žepu je novost na slovenskem področju, saj poskuša na preprost in zanimiv način bralca seznaniti z osnovami promocije zdravja na delovnem mestu ter jih motivirati in spodbuditi k izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.
»Naša želja in cilj je, da bi priročnik pogosto prebirali predvsem sindikalni zaupniki in ostali delavski predstavniki ter tako krepili prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosov v kolektivih. Posledično bo manj bolezni in poškodb na delovnih mestih, zato izboljšana uspešnost podjetja ne bo izostala!« pravi Peter Majcen, predsednik KS 90.

Le stalna in kontinuirana skrb za dobro počutje delavcev je dolgoročno učinkovita in vodi v zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti.

]]>

(Visited 5 times, 1 visits today)