Skrb za zdravje na delovnem mestu – nagrajena podjetja za inovativne ukrepe

21. oktober, 2016

<![CDATA[Na zaključni konferenci vseslovenske kampanje za ozaveščanje delodajalcev glede pomembnosti zdravja zaposlenih je nagrade prejelo pet podjetij za najbolj inovativne ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu.

"Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države,” je vodilo kampanje.

Na sklepni konferenci ‘Promocija zdravja na delovnem mestu – Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države’, ki jo je Združenje delodajalcev Slovenije organiziralo 12. oktobra v Ljubljani, je pet slovenskih podjetij prejelo nagrade za najbolj inovativne ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu. V različnih kategorijah so bili nagrajeni: Invel, Saubermacher, Pomgrad, Gorenje in Plastika Skaza, ki je nagrado prejela v dveh kategorijah.
»Vemo, da uspešno podjetje temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnih mestih prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže zmanjšano izostajanje z dela, večjo motivacijo, izboljšano produktivnost, lažje zaposlovanje, manjšo fluktuacijo zaposlenih in dobro zunanjo podobo podjetja,« je dejala ministrica dr. Anja Kopač Mrak, ki je podjetjem z najbolj inovativnimi dobrimi praksami s področja promocije zdravja na delovnem mestu podelila tudi priznanja.
 
Vir: MDDSZ, ZDS
 ]]>

(Visited 6 times, 1 visits today)