Skinmama – nova kampanja za osveščanje mladih o nevarnosti kožnega raka

21. junij, 2016

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so ob začetku poletja v okviru projekta EU Cancer Control Europe pričeli s kampanjo proti kožnemu raku SKINMAMA.

Kožni rak je najpogostejša oblika raka na svetu. Namen kampanje je spodbujanje zgodnjega odkrivanja in diagnoze kožnega raka s pomočjo senzibilizacije mladih za primarno preventivo in samopregled kože. “S kampanjo želimo mladim ponuditi podporo pri oceni lastnega tveganja, dostop do zanesljivih informacij o tveganemu vedenju glede kožnega raka in posredovanje navodil za samopregled kože,” pravijo na NIJZ. Mladi se lahko s pomočjo spletne strani, (nagradne) igre in testov seznanijo o dejavnikih tveganja oz. preverijo lastno vedenje, znanje in stališča.

“Zaradi idealiziranja zagorele polti in na drugi strani slabega poznavanja vplivov delovanja UV sevanja in možnih škodljivih posledic
na zdravje, ocenjujemo, da je potrebno med mladimi dvigniti ozaveščenost, saj so slabo seznanjeni z možnimi škodljivimi učinki,” so prepričani.

(Visited 2 times, 1 visits today)