Rastimo skupaj 2017: Hajdina, Slovenska Bistrica, Borovnica, Kranjska Gora in Izola

24. april, 2017
Foto: Občina Borovnica (www.borovnica.si/)

Na pobudo Urada RS za mladino na Mladinskem svetu Slovenije tudi v letu 2017 v vlogi glavnega organizatorja nadaljujejo z izvajanjem projekta Rastimo skupaj.

Izbrane občine Hajdina, Slovenska Bistrica, Borovnica, Kranjska Gora in Izola bodo po preučitvi situacije in identifikaciji odprtih vprašanj opozorili na pomanjkljivosti v razvoju mladinskih politik v njihovem okolju in jim svetovali. Vse s ciljem doseči sprejetje nekaterih pobud in izvajanje določenih ukrepov v smeri izboljšav.

Razvoj mladinskih politik na lokalni ravni

“Kot nadgradnjo regijskih dogodkov 2015-2016 bomo nudili in izvajali podporo posameznim občinam, ki so se prijavile na razpis, s poudarkom na razvoju mladinskih politik na lokalni ravni. Z letošnjimi obiski občin želimo natančneje spoznati, kako delujejo posamezna lokalna okolja in kako h krepitvi mladinskega sektorja pripomorejo različni lokalni akterji. Vplivati želimo na primanjkljaje na obeh straneh, tako na strani mladinskega sektorja kot odločevalcev in okrepiti sodelovanje med vsemi, ki sooblikujejo mladinsko politiko na lokalni ravni,” pravijo na Mladinskem svetu Slovenije.

Vir: Mladinski svet Slovenije

(Visited 3 times, 1 visits today)