LOGO_LUPA_web

Prve kmečke lastovke so se vrnile iz daljnih krajev

3. april, 2019

“Prve kmečke lastovke so se vrnile iz daljnih krajev,” so danes sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Ob tem so spomnili, da je tik pred izidom Atlas ptic Slovenije – Popisi gnezdilk 2002-2017. Gre za celovito znanje o vseh slovenskih pticah gnezdilkah na enem mestu. Natančen pregled razširjenosti in številčnosti gnezdilk Slovenije na podlagi podatkov, ki jih je prispevalo 632 sodelavcev DOPPS.

V njem najdete:

  • 239 obravnavanih vrst.
  • Karto gnezditvenih gostot in karto razširjenosti v kvadratih 2 kilometra za redke vrste.
  • Grafikon višinske razširjenosti.
  • Spremna besedila 44 avtorjev.
  • Natančno predstavitev razširjenosti vrste, habitata, gnezditvenih gostot ter raziskanosti in ogroženosti v Sloveniji.
  • Fotografije in statistične podatke o vrstah (ocena populacije, število zbranih podatkov …).

Atlas ptic Slovenije izide 6. maja, na voljo pa je že v prednaročilu.

(Visited 6 times, 1 visits today)