LOGO_LUPA_web

Projekt za oživitev tradicionalnih obrti in poklicev v Beltincih in Piranu

19. oktober, 2016

<![CDATA[Tradicionalne, vendar še živeče obrti in poklici predstavljajo dragocen del kulturne dediščine in identitete Evrope. S projektom YouInHerit bodo poskušali z vključitvijo mladih oživiti oz. nadaljevati tradicionalne obrti in poklice.
Propadanje kulturne dediščine ne prispeva k povezanosti lokalnih skupnosti, ampak zmanjšuje turistično privlačnost in negativno vpliva na gospodarski razvoj lokalnega okolja. "Ponovno oživljanje tradicionalnih obrti in izdelkov je zato nujno že zaradi naraščajočega povpraševanja po tradicionalnih lokalnih produktih in storitvah,” pravijo na Razvojni agenciji Sinergija, ki je slovenski partner projekta. Dodajo, da pri tem povpraševanju izstopa mlada generacija. Ta trend po njihovem mnenju kaže na potrebo po vključevanju ustvarjalnega razmišljanja in inovativnih idej v vrednotenje tradicionalnih kulturnih vsebin.

Projekt YouInHerit je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Central Europe in traja od junija letos do junija 2019. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 5 evropskih držav. Poleg Razvojne agencije Sinergija so slovenski partnerji v projektu tudi Občina Beltinci, Občina Piran ter Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana. Vodilni partner v projektu je občina Budafok iz Madžarske.

Projekt obravnava aktualno problematiko, ki je povezana z opuščanjem opravljanja tradicionalnih obrti, pomanjkanjem vključenosti in  zanimanja mladih za inovativno nadaljevanje tradicionalnih obrti, kot zaposlitvene priložnosti.

Partnerji kot skupni problem izpostavljajo pomanjkanje vključenosti mladih v procese oživljanja kulturne dediščine ter sooblikovanje inovativnih idej za uspešno aktivacijo tradicionalnih obrti.

"S projektom YouInHerit želimo doseči, da mladi v oživljanju kulturne dediščine in tradicionalnih obrti prepoznajo potencial in zaposlitvene priložnosti zase ter s svojimi idejami, predlogi ter aktivnim vključevanjem v projektne aktivnosti prispevajo k razvoju lokalnega okolja v katerem živijo,” pravijo na Razvojni agenciji Sinergija.
Poleg vključevanja mladih se projekt YouInHerit obrača tudi k občinam ter drugim oblikam lokalnih in regionalnih oblasti z namenom, da skozi usposabljanje izvedeno v okviru projekta oplemeniti kapaciteto njihovega znanja ter posledično izboljša upravljanje z ohranjeno kulturno dediščino v Pomurju in drugih vključenih evropskih regijah.
 ]]>

(Visited 4 times, 1 visits today)