Projekt Nature & Wildife za razvoj zelenih produktov na območju Zelenega krasa

17. februarja, 2019
Foto: Marjan Artnak, www.slovenia.info

Regijska razvojna agencija (RRA) Zeleni kras je v četrtek v Jezerskem hramu na Cerkniškem jezeru organizirala uvodno srečanje projekta Nature & Wildlife: doživetja narave in opazovanja divjih živali.

Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu. Območje predstavlja obsežen sklenjen gozdni masiv na obeh straneh meje, ki je del severnih Dinaridov. Gre za eno redkih območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). V tematski čezmejni turistični produkt bodo na inovativni način združevali izjemno naravno in kulturno dediščino, jo nadgradil z interpretacijo in novo infrastrukturo za obiskovalce ter tako povečali privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev, ki povprašujejo po zelenih produktih.

Projekt se izvaja v okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška; vodilni partner je RRA Zeleni kras, ostali slovenski partnerji pa so še občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik in Jezerski hram – Zavod  za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica.

Pri projektu sodelujejo tudi trije hrvaški partnerji, traja pa do konca februarja 2021.


Več: rra-zk.si

(Visited 13 times, 1 visits today)