Projekt Eco karst: ohranjanje narave iz spodbujanje podjetništva

29. marec, 2017
Cerkniško jezero v Notranjskem regijskem parku. Foto: slovenia.info

V Notranjskem regijskem parku se je pričel projekt Eco karst, s katerim želijo prispevati k izboljšanju upravljanja zavarovanih območjih in trajnostnemu razvoju kraških območij.

Razvoj lokalnega podjetništva

S projektom želijo razvijati optimalne pristope za ohranjanje naravnih procesov, hkrati pa želijo zmanjšati dejavnike, ki ogrožajo biološko raznolikost, poudarek pa bo tudi na razvoju podjetništva. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz devetih držav Podonavja, pri čemer je vodilni partner Zavod za gozdove Slovenije.

Priprava akcijskih načrtov

V sklopu projekta bodo razvili metodo za ovrednotenje biotsko pestrih kraških ekosistemov in jo skupaj z lokalnim prebivalstvom preizkusili na sedmih primerih zavarovanih območij. V Sloveniji bo to območje Notranjski regijski park, v projekt pa so vključena tudi druga zavarovana območja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Avstriji, na Madžarskem in v Romuniji. Za vsa območja bodo pripravili akcijske načrte, s katerimi bodo ohranjali biotsko raznovrstnost in razvijali inovativno lokalno podjetništvo, ki bo temeljilo na naravnih vrednotah območja.

Vir: Interreg Danube

(Visited 8 times, 1 visits today)