Ali vas moti prestavljanje ure? Zdaj imate priložnost povedati svoje mnenje

5. julija, 2018

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ureditvi poletnega časa. Zainteresirani lahko izpolnijo spletni vprašalnik, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, do 16. avgusta.

Posvetovanje je del nedavno začete ocene direktive EU o poletnem času, s katero želi Komisija ugotoviti, ali bi bilo treba pravila o spreminjanju ure na poletni in zimski čas spremeniti. Ukrep je uvedla po sprejetju resolucije Evropskega parlamenta o poletnem času februarja 2018 ter zahtevkih državljanov in nekaterih držav članic EU.

Po zakonodaji EU o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju. Večina držav članic EU ima dolgo tradicijo premikanja ure, ki sega vse do prve in druge svetovne vojne in naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja. Za premik na poletni čas so se države takrat odločile predvsem zaradi prihranka energije in drugih razlogov, denimo varnosti v cestnem prometu, večjih možnosti za prostočasne dejavnostizaradi daljšega dneva, ali pa so zgolj želele uskladiti čas v svoji državi z ureditvijo v sosednjih državah ali glavnih trgovinskih partnericah. Ureditev poletnega časa na ravni EU velja od leta 1980 in zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Države EU so neodvisno od ureditve poletnega časa razvrščene v tri različne časovne pasove.

Učinki premikanja ure na zdravje

V preteklih letih so z več študijami preučevali učinek ureditve poletnega časa v EU na področju notranjega trga, energije, zdravja, varnosti v cestnem prometu in kmetijstvu. Komisija redno prejema odzive državljanov, ki pogosto navajajo negativne vplive na zdravje zaradi spremembe časa. Vendar nekateri pozivajo k ohranitvi ureditve, saj naj bi ta imela pozitivne učinke. Glede na predloge državljanov in odzive nekaterih držav EU je Evropski parlament v resoluciji pozval Komisijo, naj preuči direktivo in pripravi potrebne spremembe, če bodo potrebne. Komisija bo preučila zlasti dve možnosti, in sicer ohranitev sedanje ureditve in prekinitev spreminjanja časa, pri čemer bi se države same odločile za stalni poletni ali zimski čas.

Vir: Evropska komisija

(Visited 14 times, 1 visits today)