Prek 77.000 državljanov EU poziva slovensko vlado, naj opusti zajezitev Mure

22. marec, 2018
Mura (Foto: ZTK Beltinci, Zlatko Gnezda, STO)

Ob svetovnem dnevu voda koalicija petih evropskih okoljskih in ribiških organizacij, združenih v kampanji Living Rivers Europe, poziva Slovenijo, naj opusti načrte za gradnjo osmih hidroelektrarniških jezov na Muri. Ti jezovi bi zdravo, prosto tekočo reko spremenili v osem mrtvih vodnih rezervoarjev.

Na svetovni dan voda koalicija petih okoljskih in ribiških organizacij Living Rivers Europe poziva Slovenijo, naj opusti načrte za gradnjo osmih hidroelektrarniških jezov na Muri. Ti jezovi bi, kot pravijo, zdravo, prosto tekočo reko spremenili v osem mrtvih vodnih rezervoarjev.

V pozivu sodeluje Inštitut za trajnostni razvoj kot član EEB – Evropskega okoljskega biroja. Poleg EEB koalicijo sestavljajo še Evropska ribiška zveza, Evropska mreža za reke, Mednarodna mokrišča in WWF. Te organizacije skupaj predstavljajo prek 40 milijonov evropskih državljanov.

Jezovi bi ogrozili celotne populacije rib in divjih živali

Načrtovani jezovi, kot so zapisali v sporočilu z ITR, kršijo tako slovenske kot EU zakone o varstvu voda in narave, saj bi jezovi uničili Muro in ovirali selitvene poti rib ter pretok rečnih usedlin, s čimer bi ogrozili celotne populacije rib ter divjih živali, ki so od reke odvisni. Reka tudi zagotavlja storitve, ki so za lokalno skupnost izjemnega pomena. Mura za prebivalce ob njej ni le najpomembnejši vir pitne vode, temveč jim omogoča tudi naravno zaščito pred poplavami in pomembna rekreacijska območja.

“Poleg okoljskih in gospodarskih posledic, ki jih prinaša izgradnja jezov, je omenjeni načrt v nasprotju z zavezo slovenske vlade, da zagotovi mednarodno zavarovanje prihodnjega čezmejnega biosfernega rezervata UNESCO, ki bo združeval trinajst zavarovanih območij vzdolž Mure-Drave-Donave,” pravijo na Wetlands International.

Državljani EU pozivajo k opustitvi projekta

V kampanji, ki jo je vodil WWF skupaj z drugimi okoljskimi nevladnimi organizacijami, je 77.000 državljanov EU podpisalo peticijo, ki poziva k opustitvi projekta zajezitve Mure. Podpise bodo danes izročili slovenski vladi. Če vlada načrtov ne bo opustila, bodo proti njej vložili uradno pritožbo na Evropski komisiji, v kateri bodo izpostavili ključne kršitve Okvirnega programa direktive o vodah in Nature 2000.

Primer reke Mure ni osamljen

Po vsej Evropi reke in druge sladkovodne ekosisteme po besedah ITR uničujemo z zastrašujočo hitrostjo. Podatki Evropske agencije za okolje in raziskave WWF kažejo, da med vsemi ekosistemi prav sladkovodne ekosisteme najbolj ogroža nenehna in obširna degradacija. Glede na Poročilo o stanju planeta (Living Planet Report) je od sedemdesetih let 20. stoletja številčnost sladkovodnih vrst po vsem svetu upadlo za 81% . Kmetijsko onesnaževanje, prekomerno črpanje vode, gradnja hidroelektrarn, protipoplavne zaščite in rečna plovba spreminjajo naravno stanje rek s fizičnimi posegi, kot so črpalke, kanali, poglabljanje struge, izkopavanje proda in peska, in sicer z uničujočimi posledicami za okolje.

Reke umirajo pred našimi očmi

“Reke umirajo pred našimi očmi. V Living Rivers Europe si za divje živali in ljudi prizadevamo obnoviti in zavarovati reke, kot je Mura. Če ne ukrepamo zdaj, se bodo naše reke in ključne storitve, ki nam jih zagotavljajo, še naprej slabšale, “je povedal Andreas Baumüller, vodja oddelka za naravne vire Urada WWF za evropsko politiko. “Države članice EU so se leta 2000 zavezale, da bodo s sprejetjem Okvirne direktive o vodah zavarovale in obnovile habitate v Evropi. Slovenija mora izpolnjevati svoje zakonske obveznosti in opustiti načrt o gradnji takšnih uničevalnih jezov. Tudi druge države bi se morale osredotočiti na oživljanje ciljev, ki jih zastavljajo ti napredni zakoni, namesto da jih skušajo obiti.”

Podporniki kampanje Living Rivers Europe verjamejo, da je Okvirna direktiva o vodah edini način za zajezitev uničevanja evropskih voda. Direktiva, ki je v veljavi že 18 let, je že privedla do nekaterih izboljšav stanja vodnih teles v EU. “Vendar države članice, ki so podlegle gospodarskim pritiskom industrije in kmetijstva, v praksi niso želele upoštevati te napredne zakonodaje. Posledično je propadel tudi cilj, zapisan v direktivi, da bi do leta 2015 večina evropskih voda dosegla »dobro stanje«. Najnovejši podatki nakazujejo, da v Evropi trenutno ni zdravih niti polovica rek, jezer in mokrišč,” poudarjajo na ITR.

 

Vir: ITR

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)