Predlog Ministrstva za prepoved brezplačnih plastičnih vrečk

30. marca, 2017
Foto: walloniepluspropre.be

V skladu z evropsko direktivo morajo države članice EU sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Slovenija bo to vsebino v svoj pravni red prenesla z dvema uredbama, za kateri je Ministrstvo za okolje in prostor danes objavilo predloga sprememb in dopolnitev (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže).

Rok za prenos direktive je sicer potekel 27. novembra lani, Evropska komisija je Sloveniji zato 24. januarja izrekla uradni opomin.

Pod 40 vrečk letno na osebo

Določen okoljski cilj je zmanjšati letno raven potrošnje teh vrečk pod 40 na osebo do konca 2025.  Predloga uredb predvidevata prepoved brezplačnih lahkih plastičnih nosilnih vrečk, razen tam, kjer jih bodo kupci uporabili za sveža živila, ki niso predpakirana.

Izjema vrečke za sadje in zelenjavo

Zaradi prenosa direktive se predlaga prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, prodajna cena vrečke pa ne bo smela biti nižja od nabavne cene te vrečke, po kateri jo je distributer kupil od predhodnega dobavitelja. Ta obveznost bo veljala za vsa prodajna mesta, na katerih so kupcem na voljo plastične nosilne vrečke. Izjema so zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki jih bodo kupci uporabili za sveža živila, ki niso predpakirana, npr. sadje in zelenjavo. V vseh drugih primerih pa bodo tudi te vrečke plačljive. “Večina sadja in zelenjave, pa tudi sveži mesni izdelki, v maloprodaji niso predpakirani, kar izhaja iz navad potrošnikov, da želijo sami izbirati posamezne kose sadja in zelenjave, meso pa postreže mesar v mesnici ali v posebnem oddelku v sklopu trgovine. Na prodajnih mestih sadja in zelenjave so potrošnikom na voljo brezplačne zelo lahke plastične nosilne vrečke manjšega volumna, s čimer se že vrsto let zagotavlja uveljavljanje načela varne hrane glede omejevanja prenosa škodljivih snovi z ene vrste sadja ali zelenjave na drugo vrsto, uporaba teh vrečk pa prispeva tudi k temu, da se zavrže manj hrane,” pravijo na Ministrstvu. Vsaka drugačna embalaža, npr. plastične škatle ali papirnate vrečke, je težja in bi tako samo povečala količine odpadne embalaže.

Proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk bodo morali plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo in okoljsko dajatev ne glede na količino takih vrečk, ki jih bodo letno dali v promet.

Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 3. maja 2017, na e-naslov gp.mop@gov.si.

Vir: MOP

(Visited 21 times, 1 visits today)