Praznik kozjanskega jabolka

9. oktober, 2017
Foto: http://kozjanski-park.si/

Minuli konec tedna je v Kozjanskem parku potekal 18. praznik kozjanskega jabolka.

Z letošnjim letom je postal Praznik kozjanskega jabolka ‘polnoleten’. “V vseh letih je ostal zvest svojemu poslanstvu in se razvil v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev domačinov brez »globalnega« kiča in kramarije,” so povedali v Kozjanskem parku. Postal je tudi eden od največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave.

Praznik kozjanskega jabolka hkrati pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot ‘okoljski sejem z dušo’. “Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je več kot zgolj sadež, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju,” še povedo.

Visokodevelni travniški sadovnjaki

S prireditvijo želijo prikazati naše delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

“Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po ‘Ptičji direktivi’. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem,” zaključijo v Kozjanskem parku.

 

Vir: kozjanski-park.si

(Visited 6 times, 1 visits today)