Povprečen Slovenec je lani proizvedel 1,3 kg komunalnih odpadkov na dan

15. oktobra, 2017

V Sloveniji je lani nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega 2 % nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 982.000 ton (skoraj 18 % od vseh nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 67 % zbranih ločeno.

odpadki zemljevid

V Sloveniji je v letu 2016 nastalo …

  • 5,5 milijona ton odpadkov, od tega skoraj 982.000 ton (18 %) komunalnih.
  • Za 6 % več komunalnih odpadkov in za enak odstotek več drugih vrst odpadkov kot v 2015.
  • Več kot 2,5 milijona ton (46 %) v proizvodnih dejavnostih, 2,4 milijona ton (44 %) v storitvenih dejavnostih, približno 573.000 ton (10 %) odpadkov pa v gospodinjstvih.
  • 120.000 ton nevarnih odpadkov ali skoraj 18 % manj kot v 2015. Prav tako je nastalo 18 % manj nevarnih komunalnih odpadkov. Največ, 73 %, nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, v gospodinjstvih pa le 4 %.
  • Največ gradbenih odpadkov (39 %), sledili so komunalni odpadki (18 %), odpadki iz termičnih procesov (16 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (10 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (7 %). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.
  • Največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (577 kg na prebivalca), najmanj pa v zasavski statistični regiji (329 kg na prebivalca).

grafodpadki

Ravnanje z odpadki v Sloveniji v letu 2016

  • Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto znižal iz 69 % na 67 %.
  • 4,4 milijona ton odpadkov je bilo predelanih, 371.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih.
  • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih skoraj 138.000 ton odpadkov (50 % manj kot v 2015), od tega je bilo 57 % komunalnih odpadkov. Za polovico manjše količine odloženih odpadkov v 2016 kot v 2015, so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letošnjem letu.
  • Uvoz odpadkov se je glede na leto 2015 zmanjšal za skoraj 4 %, izvoz odpadkov pa se je povečal za 40 %.

Vir: SURS

(Visited 19 times, 1 visits today)