Podnebna konferenca ZN: gospodarstvo v EU raste, emisije upadajo

7. novembra, 2017

Evropska komisija je ob začetku podnebne konference Združenih narodov v Bonnu objavila poročilo o napredku EU pri izpolnjevanju podnebnih zavez dve leti po sprejetju pariškega podnebnega sporazuma. V poročilu ugotavlja, da so se izpusti toplogrednih plinov v EU med letoma 1990 in 2016 zmanjšali za 23 %, medtem ko se je gospodarstvo v istem obdobju povečalo za 53 %.

Gospodarska rast se je nedavno začela krepiti, EU pa je na dobri poti, da do leta 2020 doseže svoj cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

To dokazuje, da je mogoče zagotavljati gospodarsko rast in hkrati izvajati podnebne ukrepe. EU se je v skladu s pariškim sporazumom zavezala, da bo zmanjšala emisije CO2 za vsaj 40 % do leta 2030 ter hkrati modernizirala svoje gospodarstvo in ustvarjala delovna mesta in rast za vse evropske državljane. Leta 2016 so se emisije v EU zmanjšale za 0,7 %, medtem ko se je BDP povečal za 1,9 %.

Emisije iz prometa se povečujejo

Vendar pa se bo EU morala v prihodnosti spoprijeti tudi z izzivi, saj se emisije iz prometa povečujejo. Komisija bo zato jutri predstavila ukrepe za zmanjšanje emisij, ki jih povzročajo avtomobili in kombinirana vozila. EU je med gospodarstvi z najnižjimi emisijami na prebivalca, emisije na enoto BDP-ja pa še naprej padajo. Poročilo o napredku opisuje tudi prispevek EU k mednarodnim prizadevanjem za boj proti podnebnim spremembam. EU in njene države članice so bile tudi leta 2016 glavne finančne podpornice podnebnih ukrepov v državah v razvoju, njihov prispevek pa je lani dosegel 20,2 milijarde evrov.

 

Vir: Evropska Komisija

(Visited 12 times, 1 visits today)