Po Porabju vzorčna kmetija za Slovence v zamejstvu še v Gorksem kotarju

20. julija, 2017

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc sta danes podpisala dogovor o skupni podpori, pristopu in načrtovanju sredstev za realizacijo projekta »Vzročna turistično – izobraževalna kmetija Gorski kotar«. Minister Židan je v nagovoru spomnil na odlično izkušnjo, ki jo ima Slovenija pri postavitvi vzorčne kmetije v Porabju.

Projekt, ki bo izpeljan v Prezidu na Hrvaškem v sodelovanju s Kmetijsko-izobraževalno skupnostjo »Gorski kotar« (KIS Gorski kotar) zajema nakup in obnovo gospodarskih objektov in kmetijskih zemljišč ter vzpostavitev in ureditev turističnih kapacitet v obdobju 2017 – 2020.

Razvoj in izobraževanje

Kot je dejal mag. Dejan Židan, je bil podoben projekt v preteklosti že izpeljan na v Porabju Madžarskem kjer ima po njegovih besedah slovenska vzorčna kmetija neposreden gospodarski učinek, hkrati pa predstavlja neke vrste model, ki ga potem ostali kmetje v bližini opazujejo in gredo po tej poti – torej je multiaplikativni učinek jasno viden. Minister je še dodal, da bo vzorčna kmetija sledila trem ciljem – razvoju živinoreje, predelavi mesa ter bo tudi nudila prostore za izobraževalne dogodke.

Prenos dobrih praks in oživitev krajev

Cilj projekta je prenos dobrih praks iz Slovenije v ta slovensko–hrvaški obmejni prostor za izboljšanje življenjskega standarda tamkajšnjega slovenskega podeželskega prebivalstva in ekonomsko oživitev teh krajev, da bi se slednji in tam živeča slovenska skupnost uveljavili v širšem regionalnem prostoru Hrvaške in Slovenije ter vključevanje mladih v izobraževalne seminarje in delavnice, na področju kmetijstva, turizma, kulinarike in trajnostnega razvoja in predvsem pritegnitev mladih k vračanju in ustvarjanju življenja v teh krajih.

Vzorčna kmetija bo delovala kot ključni razvojno-izobraževalni center na področju kmetijstva, turizma, kulinarike in promocije slovenske skupnosti, kulturne in naravne dediščine in bo ključna točka za delovanje in bodoči razvoj tamkajšnje slovenske skupnosti ter njeno povezovanje z drugimi interesnimi skupinami v Gorskem kotarju, Sloveniji in slovenskimi skupnostmi v sosednjih državah.

Vir: MKGP

 

(Visited 11 times, 1 visits today)