Po izboru mednarodne žirije na Internautici nagrajen projekt ‘Živeti z morjem’

10. maj, 2017

Projekt ‘Živeti z morjem’ je bil letos predstavljen na 22. Mednarodni razstavi navtike – Internautica, kjer je bil zaradi trajnostno naravnanih vsebin v povezavi z ohranjanjem zdravega morskega ekosistema in obrežja nagrajen kot najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017, in sicer po izboru mednarodne žirije “ Adriatic Boat of the Year Award.

Slovensko morje in morsko obrežje sta izjemno krhka in občutljiva

logo_02Namen projekta je ozaveščati širšo javnost o pomenu morja in morskega obrežja ter koristih, ki jih nudita in o pritiskih, s katerimi ju ogrožamo, ter o trajnostnih načinih rabe in obnašanja na morju in obali.

“Slovenci smo zgodovinsko povezani z morjem, ki je naše okno v svet in nas preko Jadrana povezuje s celim svetom. Še posebej so bila že v zgodovini pod izrazitim pritiskom obalna območja. Spreminja se tudi dojemanje morij kot brezmejnega vira dobrin ter hkrati odlagališča za odpadke, ki jih proizvaja človeška družba,” pravijo na projektu. Poudarjajo, da se je ne glede na vse pritiske v morju in na morskem obrežju še vedno ohranila bogata biotska pestrost ki omogoča številne koristi za ljudi. “Kljub ohranjeni biotski pestrosti, pa se je treba zavedati, da sta slovensko morje in morsko obrežje zaradi plitvosti, spremenjenega morskega dna in obrežja zaradi človekovih dejavnosti (gradnje, ribolov, plovba, odplake) izredno krhka in občutljiva. Prekomerne ali neustrezno izvajanje dejavnosti na morju, ob obali in v prispevnem območju obalnih rek resno ogroža morski ekosistem. Koristi morskega okolja in obale, ki so pomembne za vse ljudi, so odvisne od stanja le-tega,” pravijo.

Pri izvedbi projekta so poleg Uprave RS za pomorstvo in MOP sodelovali tudi Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje, Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Strunjan, Inštitut za vode RS, Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja Piran, Morigenos – Slovensko društvo za opazovanje in raziskovanje morskih sesalcev, in DOVES – Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

 

Vir: MOP

(Visited 4 times, 1 visits today)