Pljuča mesta – drevesa v prestolnici

16. avgusta, 2017
Foto: Dunja Wedam, slovenia.info

To poletje so vsi Ljubljančani lahko še posebej občutili pomen dreves v mestu. S tem, ko vplivajo na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, hkrati tudi zadržujejo prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvajajo kisik, zadržujejo sončno sevanje in čistijo zrak. Tako pomembno prispevajo h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in ostalih rastlin v mestu.

Zanimivosti o ljubljanskem drevju

Tako kot v drugih mestih, tudi v Ljubljani drevesa povečujejo splošno gostoljubnost okolja za druženje in prispevajo k prijetnosti in lepoti mestnega okolja. Na spletni strani MOL so nanizali nekaj zanimivosti o drevesih v Ljubljani:

  • V Ljubljani je evidentiranih okoli 65.000 dreves.
  • Ljubljano krasi prek 180 vrst dreves.
  • Kar 22.141 je dreves, zasajenih na prometnih površinah (javne ceste, javne poti, parkirišča).
  • Kar 52.160 listnatih dreves je visokih med 5 in 20 metrov.
  • Objekti v “zelenem” okolju porabijo kar 15 % manj energije.
  • Drevo z največjim obsegom v mestu je javorolistna platana pred Cankarjevim domom, ki meri 638 cm.
  • Najbolj učinkovita pri blaženju hrupa sta lipa in beli javor.
  • 100 let staro drevo vsebuje približno 2500 kg čistega ogljika, v zrak pa je že sprostilo 6600 kg kisika.
  • Povprečna vrednost mestnega drevesa v Ljubljani je ocenjena na 2.300 evrov.

Vas zanima, koliko je vredno drevo po mnenju profesorja iz Indije? Kliknite na ‘Koliko je vredno drevo?

Vir: ljubljana.si

(Visited 10 times, 1 visits today)