LOGO_LUPA_web

Pitna voda (do)končno zapisana v Ustavi RS

18. november, 2016

<![CDATA["Danes, po letu dni od ustanovitve Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo – voda v Ustavo, osem mesecev po predaji peticije predsedniku Državnega zbora in po dobrih treh letih, ko sem spodaj kot takratni poslanec prvič v Državnem zboru predlagal zapis pravice do pitne vode v Ustavo (maj 2013 in marec 2014), je Državni zbor z 64 glasovi za vnesel pravico do pitne vode v Ustavo RS,” je včeraj zapisal Brane Golubović na spletni strani Civilne iniciative.

Kaj točno je zapisano v Ustavi?

Pravica do pitne vode je zapisana v členu 70. a, ki pravi:
"Vsakdo ima pravico do pitne vode.
Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.
Vodni viri služilo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.
Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.”

Zgodovinsko dejanje

"Z današnjim zgodovinskim dejanjem, ko mislimo že danes na jutri, smo jasno in nedvoumno pokazali svetu in Evropi, da je pitna voda v Sloveniji javna dobrina, dobrina, ki se je ne more privatizirati in se prednostno in trajnostno uporablja za oskrbo prebivalstva in živali, šele nato za gospodarske potrebe v Sloveniji in šele nato za izvoz, če to zaloge pitne vode dovoljujejo,” je še zapisal Golubović na voda.svoboda.si.
 ]]>

(Visited 5 times, 1 visits today)