Permakultura – največje ekološko in naravovarstveno gibanje

20. februarja, 2019
Foto: Društvo za permakulturo Slovenije

Permakulturno načrtovanje obsega vsa področja človeškega življenja in zagotavlja pozitiven vpliv na naravno, socialno in ekonomsko okolje.

Permakultura je, kot pojasni Aljaž Plankl, diplomirani permakulturni načrtovalec, zrasla oz. se je razvila iz sonaravne pridelave hrane: “Na začetku je bila zelo usmerjena v kmetijstvo, v pridelavo hrane na naraven način. Kasneje se je to razširilo na področja naravne gradnje, medčloveške odnose, reševanje aktualnih družbenih problemov, delo z vodnimi ekosistemi ipd.”

Učimo se iz narave

“Permakulturni temelj je opazovanje narave in prepoznavanje univerzalnih vzorcev v njej, ki jih lahko prenesemo v naš vsakdanjik. V ospredju je zavestno načrtovanje človeškega bivanja in življenjskega okolja, kar ustvarja raznolikost, stabilnost in odpornost. Je dinamično gibanje, ki se kaže predvsem v odnosu posameznika do soljudi in okolja v katerem živi. Permakultura je v današnjem svetu največje ekološko in naravovarstveno gibanje,” razlagajo na Društvu za permakulturo Slovenije.

Permakultura v Sloveniji
V slovenskemu okolju je za razširjanje permakulture v zadnjih 20 letih ogromno naredilo Društvo za permakulturo Slovenije, ki je pravi naslov za vsakogar, ki se želi pridružiti permakulturni družini in pridobiti podporo za svoje permakulturno udejstvovanje.

Permakultura je zaokrožena celota, v kateri zavzemajo pomembne trajnostne postaje: ekologija, pridelava hrane, pokrajina, arhitektura, raba prostora, naravna gradnja, socialna permakultura in socialna ekonomija. “Poudarek ni na posameznih področjih, temveč na povezavah med njimi z namenom sinergije. Permakultura je primer sistemskega razmišljanja uporabljenega v praksi,” še dodajo.

Tečaj permakulturnega načrtovanja

Društvo za permakulturo Slovenije pripravlja poučen in zanimiv 12 dnevni intenzivni tečaj permakulturnega načrtovanja, ki se začne konec aprila, predstavlja osnovno izobrazbo v permakulturi in je primeren za vse, ki si želijo permakulturo vnesti v svoj vsakdan.

“Na tečaju boste podrobno spoznali permakulturo in se jo naučili uporabiti v praksi že na licu mesta,” povedo.

Tečaj bo potekal na permakulturni kmetiji v razvoju – Kmetija Veles, v vasi Svinjsko na hribu, kjer se dotikata Posavje in Dolenjska. Kmetija je poznana po izobraževanju in izvedbi del naravne gradnje ter po vodenju celostnih trajnostnih projektov po metodah socialne permakulture.

[maxbutton id=”1″ ]

Več o tečaju in prijave: permakultura.si

(Visited 17 times, 1 visits today)