Site icon Lupa portal

Slovenija EU pozvala k nadaljnjim aktivnostim za zaščito vseh opraševalcev

Na zadnjem zasedanju Sveta EU je Slovenija poročala o pobudi za svetovni dan čebel ter o prvi obeležitvi tega dneva. Slovenija je države članice EU pozvala tudi k nadaljnjim aktivnostim za zaščito čebel in ostalih opraševalcev.

Minister mag. Dejan Židan je v predstavitvi dejal, da mu je v veliko čast predstaviti ne samo dosežke Slovenije za svetovni dan čebel, pač pa zavezo, da z delom nadaljujemo in tako na videz ekonomsko majhen sektor čebelarstva prepoznamo kot ključno vez med kmetijstvom in okoljem.

Okrepimo zaščito na globalni ravni

»Čebele in ostali opraševalci so naš indikator čistega okolja in mislim, da je čas pravi, da jim v naši viziji za prihodnjo SKP ter drugih politik, posvetimo več časa«. Mag. Židan je še dejal, da bo Svetovni dan čebel vsakoletna priložnost svet opomniti na neprecenljivo vrednost čebel in opraševalcev z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika. »Hkrati pa je to izjemna priložnost, da prizadevanja za zmanjševanje tveganj, ki so jim danes podvrženi opraševalci, okrepimo in ciljno povežemo s politikami za rast in razvoj na globalni ravni«.

Slovenija si želi okrepiti razpravo na ravni Evropske unije, saj verjame, da lahko z mednarodnim sodelovanjem naredi pomemben korak k zmanjševanju ogroženosti čebel in ostalih opraševalcev.

Ogrožene divje vrste opraševalcev

Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele in drugi opraševalci vedno bolj ogroženi. V številnih evropskih državah opažajo hitro upadanje pestrosti opraševalcev; glede na evropski rdeči seznam, od 2000 vrst čebel kar 9,2 % grozi izumrtje.

Med čmrlji, ki so najbolj raziskana vrsta divjih čebel v Evropi, izumrtje grozi kar 23,6 % vrstam, pri 45,6 % pa so populacije v upadanju.

Evropska komisija je 1. junija 2018 objavila Sporočilo o pobudi za opraševalce. Ker so žuželke v osrčju naših ekosistemov in je njihova izguba kritična za kmetijstvo in zdravje okolja po vsej EU, je ključni cilj tega Sporočila zaustavitev upada opraševalcev in ohranitev storitev opraševanja, ki jih zagotavljajo.

Skupna pobuda

Skupna pobuda za zmanjšanje ogroženosti medonosne čebele in divjih opraševalcev na evropski ravni bi prednostno vključevala naslednje ukrepe:

–    Zaščita, obnovitev in povezovanje habitatov medonosnih čebel in ostalih opraševalcev v kmetijski krajini s ciljem zagotovitve ustreznih virov za njih čez celo leto;
–    Ozaveščanje o škodljivih substancah (fitofarmacevtska sredstva) in spodbujanje integriranega varstva rastlin v okviru Skupne kmetijske politike ter krepitev ocene tveganja vpliva fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele in ostale opraševalce;
–    Spodbujanje vlaganj v raziskave o statusu in trendih stanja medonosnih čebel in ostalih opraševalcev, razlogih in posledicah njihovega upada;
–    Krepitev skupnega sodelovanja na področju raziskav v čebelarstvu na ravni EU in spodbujanje prenosa znanja ter dobrih praks med državami in med čebelarji;
–    Vzpostavitev shem monitoringa na ravni EU za različne vrste in skupine opraševalcev.

 

Vir: MKGP

 

(Visited 93 times, 1 visits today)
Exit mobile version