Obvladovanje podlubnika in sanacija gozdov potekata uspešno

21. decembra, 2016

<![CDATA[Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je prejšjni teden skupaj z direktorjem Zavoda za gozdove Damjanom Oražmom v Cerknici predstavil potek sanacije gozdov, ki so bili poškodovani od podlubnikov.
Obvladovanje podlubnika in sanacija gozdov po besedah ministra potekata uspešno. Tudi zaradi ukrepov države, ter dobrega dela lastnikov gozdov in Zavoda za gozdov je v zadnjih 3 mesecih letošnjega leta za 21% manj napadenih dreves kot v enakem obdobju leta 2015.
V družbi zaposlenih v Zavodu za gozdove Slovenije in državnega sekretarja mag. Marjana Podgorška, se je minister Židan odpravil tudi v Rakov Škocjan, kjer so si ogledali uspešno obnovo poškodovanega gozda.

 »Po zagotovilih Zavoda za gozdove bo do konca meseca marca 2017 posekano vse, kar je označeno za sanitarno sečnjo« je povedal mag. Židan in dodal, da je to uspeh tako Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lastniki gozdov, ki zanje ne skrbijo odgovorno, bodo deležni ukrepov

Tistim lastnikom gozdov, ki za svojo lastnino ne skrbijo odgovorno in s tem ogrožajo tudi druge lastnike, bodo po novih pravilih Zakona o gozdovih lahko deležni ukrepa Zavoda za gozdove, ki bo napadeno drevje s strani lubadarjev v njihovem imenu posekal, odpeljal iz gozda in lastniku nakazal vrednost posekanega drevja. »Pozivam vse lastnike gozdov, da do prihodnjega marca posekate vse kar je bilo označeno za posek in aktivno iščite novo poškodovano drevje, svojo nalogo pa bo še naprej opravljala tudi država«, je povedal minister, saj v tem trenutku državni gozdar prepozna 85 odstotkov napadenih dreves, dolžnost lastnikov gozdov pa je, da to storijo sami.

V izvajanju tudi program obnove

Damjan Oražem iz Zavoda za gozdove pa je povedal,  da je Zavod za gozdove Slovenije začel izvajati tudi program obnove gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda in podlubnikov. Skupno bo zaradi teh naravnih ujm potrebno obnoviti preko 2000 hektarjev poškodovanih gozdov. Večina poškodovanih gozdov se bo obnovila po naravni poti s pomočjo ukrepov nege gozda, del ali okvirno 2000 hektarjev pa s saditvijo sadik gozdnega drevja.


Obnovo s saditvijo sadik sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letos je bilo obnovljenih 230 hektarjev gozdov. Prve obnove gozdov, ki bodo sofinancirane po sistemu programa razvoja podeželja, so bile izvedene jeseni, in sicer na 60 hektarjih gozdov. Posajenih je bilo 132.000 sadik 10 različnih drevesnih vrst.
 
Vir: MKGP]]>

(Visited 4 times, 1 visits today)