Območje Klasičnega krasa za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO

13. novembra, 2018
Foto: Kancijan d.o.o., www.slovenia.info

Minister Jure Leben je podpisal Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine, skupaj z Zavodom RS za varstvo narave, občinami Bloke, Cerknica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna, Notranjskim regijskim parkom, Zavodom Znanje Postojna, Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras in Družbo Postojnska jama.

Minister je poudaril, da »Slovenija očara s svojo zelenostjo, gozdovi, jamami, presihajočimi jezeri, pravzaprav s svojo raznolikostjo, ki jo šele v zadnjih letih poskušamo kot država promovirati kot edinstveno celoto, zato me čudi dejstvo, da imamo na Unescovem seznamu svetovne dediščine vpisani zgolj dve enoti naravne dediščine, Škocjanske jame, ki so jih na seznam vpisali že davnega leta 1986, ter šele od lani pragozda Krokar in Snežnik«. Minister se je tudi zahvalil vsem, ki so prispevali k pripravi nominacijskega dosjeja, še posebej Parku Škocjanske jame. »Zahvala gre strokovnjakom, ki ste polnili vsebinska poglavja dosjeja, kot tudi občinam, ki pri tem sodelujete. Ne nazadnje se zahvaljujem tudi upravljavcem zavarovanih območij in ostalim organizacijam ter  Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO«, je še dodal minister.

Slovenija je leta 2015 pričela s pripravo nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine zaradi njegove izjemne univerzalne vrednosti. Klasični kras je sestavni del Dinarskega krasa. Glavne lastnosti, ki prispevajo k izjemni univerzalni vrednosti Klasičnega krasa so kraška polja ter na njih navezujoča se hidrološka in speleološka mreža ter podzemna favna. Na relativno majhnem območju Klasičnega krasa so zastopana kraška polja v različnih razvojnih fazah. Podpisniki sporazuma soglašajo, da se območje Klasičnega krasa na območju občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna, predlaga za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO.

 

Vir: MOP

(Visited 72 times, 1 visits today)