Občina Medvode: pomoč občanom pri sterilizaciji in kastraciji mačk

4. februarja, 2016

Občina Medvode je v sodelovanju z Društvom za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski »Reks in Mila« iz Medvod ter veterinarsko kliniko Tristokosmatih iz Ljubljane pripravila okoljevarstveni projekt zmanjševanja števila neželenih mačjih mladičev na območju občine Medvode. Partnerji pri projektu so kot prednostno nalogo sprejeli dobrobit živali, zato so za občane občine Medvode pripravili projekt, s katerim lastnikom živali omogočajo ugodno ceno za sterilizacijo in kastracijo živali (do tri mačke na lastnika).

Občina Medvode za projekt namenja 5000€, izvaja pa se v mesecu februarju in marcu, oziroma do porabe sredstev. Občani za svoje lastniške hišne ljubljence prispevajo 20€ na mačko.

Za odlov prostoživečih mačk pa bodo poskrbeli člani Društva Reks in Mila: odpeljali jih bodo v veterinarsko kliniko, kjer jih bodo oskrbeli in označili z mednarodno oznako (zareza v levo uho). Mačke bodo po sterilizaciji v kliniki ostale do prihodnjega dne, nato bodo vrnjene na lokacije oziroma se bo zanje poiskalo domove.

Ozadje projekta
Predlog projekta je pripravljen po vzoru in izkušnjah projekta Mestne občine Ljubljana »Projekt prosto živeče mačke v Mestni občini Ljubljana« in po vzoru nekaterih drugih slovenskih občin, ki v sodelovanju z veterinarskimi ambulantami občasno izvajajo akcije za preprečevanje novih legel mačjih mladičev in posledično preprečevanje bolezni.
V zavetiščih pogosto pride do stanja, predvsem v času mladičev, ko mačk kljub zakonski obvezi ne morejo več sprejeti zaradi zasedenih kapacitet. Prihaja do neželenih novih legel in mladičev, ki jih nihče ne oskrbuje. Mačke pogosto preganjajo ali celo poškodujejo oziroma pokončajo na krut način.
Prostoživeče mačke so potomke lastniških mačk, ki so brez skrbništva ostale iz različnih razlogov. Najpogosteje gre za malomarno zapustitev odraslih živali. Osnovni problem izvira iz prenizke stopnje sterilizacij in kastracij v mačji populaciji. Skoti se več mladičev kot je kapaciteta oddaje potencialnim odjemalcem iz zavetišča oziroma drugim lastnikom živali.

Društvo Reks in Mila je predlagalo spodbude za preprečevanje mačjih legel v občini Medvode
Zapuščene živali so posledica neodgovornega ravnanja družbe, zato nekateri ljudje čutijo dolžnost, da bi problematiko čim bolj humano uredili. Člani društva pogrešajo tudi večjo stopnjo osveščenosti oziroma odgovornosti pri nekaterih lastnikih. Kot opažajo, lastniki živali več ali manj prepuščajo usodi in zanje ne poskrbijo kot nalaga Zakon o zaščiti živali iz leta 2007 (v –3. členu, pravi “Nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti.”; — 4. členu: “Mučenje živali je: vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;” in — 7. Členu: “Skrbnik živali mora živali zagotoviti: bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji).
“Na nekaterih lokacijah v naši občini je smiselno tudi vprašanje, ali lastniki zemljišča sebe sploh vidijo kot lastnike živali. Po odnosu sodeč mnogokrat ne, ” povedo člani društva Reks in Mila, ki delujejo na terenu v Medvodah in širši okolici, kjer opažajo tudi primere nehumanega oziroma neustreznega ravnanja z živalmi.

“Z akcijo sterilizacij in kastracij želimo povečati osveščenost občanov, saj s finančno podporo Občine Medvode znatno znižamo strošek tudi pri urejanju lastniških mačk. Lastniki se opredelijo o lastništvu, s čimer bomo dobili bazo podatkov o mačkah, živečih v našem kraju. S sterilizacijami in kastracijami bomo zmanjšali populacijo neoskrbovanih mačk in s tem posledično tudi prenos bolezni,” zaključijo članki društva Reks in Mila.

Foto: Dlakca, društvo Reks in Mila

(Visited 25 times, 1 visits today)