Ob mednarodnem dnevu invalidov: Skupaj gremo naprej

3. decembra, 2018

Letošnje leto s sloganom ‘Skupaj gremo naprej’ obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh življenjsko-družbenih procesov v sodelovanju ljudi, institucij skupaj z državo, da bi združeno omogočili boljše in uspešnejše predvsem pa pravičnejše življenje invalidov, ki jih je v Sloveniji nekje med 12 in 13 % prebivalstva.

Svet za invalide RS mora postati neodvisno telo

“Svet za invalide Republike Slovenije v začetku svojega drugega mandata aktivno uresničuje svoje naloge in s korenitimi spremembami napreduje do uresničitve svojega resničnega poslanstva, ki ga v 33/2 členu nalaga Konvencija o pravicah invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije mora postati neodvisno telo kot to določajo tudi Pariška načela, ki pravijo, da mora biti neodvisnemu organu zagotovljena funkcionalna neodvisnost z zakonodajnim tekstom ali Ustavo imeti mora finančno neodvisnost, torej dovolj velik proračun zagotovljen s strani parlamenta in seveda neodvisnost glede oseb oziroma kadrov, ki morajo biti delegirani kot člani neodvisnega mehanizma. Tega ta svet do sedaj ni imel,” so na Svetu poudarili v poslanici za javnost ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov.
Nekatere od bistvenih nalog neodvisnega organa so promocija, zaščita in monitoring s področja invalidske politike. “Zaščita pravic invalidov pomeni varstvo invalidov, ko in če so jim pravice kršene. Pomagati invalidom v tožbah, dajanje in pisanje strokovnih mnenj ali priprava ekspertiz za sodišča, vse to je delo neodvisnega organa kakršen mora postati Svet za invalide Republike Slovenije. Zagotovo je ena pomembnejših nalog tudi monitoring implementacije Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji,” so še dodali.
To, da je tak organ potreben v Sloveniji, je prepoznal tudi Odbor za pravice invalidov ZN, v Ženevi, na kar so nas tudi pisno opozorili.

Rekreacija invalidov

Na nedavnem Kongresu Šport za vse so govorili o možnostih in dobrobiti športne rekreacije za invalide. Možnosti ukvarjanja s športnimi dejavnostmi za invalide so predstavili strokovnjaki z medicinskega, kineziološkega in sociološkega področja, svoje izkušnje pa tudi športniki. Med prebivalci Slovenije je invalidov okoli 12-13 %, so nekaj podatkov pred kongresom posredovali pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez.

Aktivna športnica in psihologinja Lena Gabršček, slovenska reprezentantka v odbojki, je poudarila pomen športa za invalidne otroke: “Svetovala bi, da se da otrokom možnost. Starši so zaščitniški v dobro veri, da je to dobro zanje. A ta kongres je dokaz, da je šport dobra stvar na številnih področjih. Mladim pa bi svetovala, naj preizkusijo, kaj jim leži, kaj jim je všeč. Je pa važno, da se naučiš vztrajati, težave je treba vzeti kot izziv. V druženju s posamezniki, ki so enaki po sposobnostih, pa je tudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušnje. Mi smo se pred kratkim združili z odbojko, kar pomeni, da je veliko zanimanje tudi s strani neinvalidne populacije. Vse skupaj je tudi medijsko bolj prepoznavno, posledično pa je več zanimanja s strani športnikov. Ko sem jaz začela, sem za šport invalidov izvedela bolj po naključju, zdaj pa bi radi razširili znanje o tem, kaj je na tem področju v Sloveniji možno.”

 

Vir: MDDSZ, ZSIS

 

(Visited 14 times, 1 visits today)