Novo šolsko leto prinaša nekaj novosti, vse več otrok se šola doma

2. septembra, 2019

Ob novem šolskem letu je MIZŠ postreglo z nekaj podatki o novostih in statistiki. Izbrali smo nekaj zanimivih.

  • V začetku  šolskega leta 2019/2020 bo v vrtce vključenih več kot 87.000 otrok.
  • Osnovne šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo predvidoma 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev.
  • V  šolskem letu 2019/2020 bo zaprta ena podružnična osnovna šola, in sicer podružnica Lehen na Pohorju pri osnovni šoli Brezno – Podvelka. Lani so jo obiskovali 4 učenci.
  • Šolanje na domu omogoča šolska zakonodaja od leta 1996. V praksi pa so se prvi primeri začeli pojavljati leta 2004, ko so se na domu šolali 4 učenci. Številke so hitro poskočile, leta 2013/14 se jih je na domu izobraževalo, v lanskem šolskem letu pa že kar 332 otrok.
  • Praksa, ki se je začela izvajati v šolskem letu 2018/19, da ministrstvo – poleg sredstev za obnovo učbeniškega sklada za vse razrede osnovne šole – letno zagotavlja tudi sredstva za nakup učbenikov in drugih učnih gradiv za prvi razred osnovne šole, je v šolskem letu 2019/2020 razširjena še na drugi razred. Prvošolčki in drugošolčki bodo učbenike in učna gradiva prejeli brezplačno.
  • V novem šolskem letu se bosta začela uporabljati prenovljena učna načrta za učni predmet Slovenščina in za izbirni predmet Čebelarstvo. Med izbirnimi predmeti bodo učenci lahko izbirali dva nova izbirna predmeta: Filmska vzgoja in Slovenski znakovni jezik.
  • Srednje šole bodo obveščale starše o morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov. Podobno spremembo predvidevajo tudi na področju vzgojnega delovanja. Šola bo dijaka po doseženi polnoletnosti obravnavala enako, kot ga je obravnavala do njegove polnoletnosti. To pomeni, da bodo starši vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja zoper polnoletnega dijaka.
  • S šolskim letom 2019/2020 pa se mreža programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, širi še s štirimi dodatnimi programi.

Vir: MIZŠ

(Visited 17 times, 1 visits today)